European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Prebivalci na voznikovem sedežu v mestni prometni politiki

Na področju mestnih politik se pogosto dogaja, da prebivalci sami vedo, kaj je treba izboljšati. S projektom, ki ga financira EU, so bili uvedeni cenovno ugodni sistemi za spremljanje prometa v petih evropskih mestih, ki prebivalcem omogočajo, da oblikujejo mestne prometne politike.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility
Society icon Society

Promet vpliva na večino prebivalcev mest: npr.obtičijo lahko v zastoju, čakajo predolgo na javni prevoz, se poskušajo prebijati peš ali čutijo posledice onesnaženja. Projekt WeCount (Citizens Observing UrbaN Transport) s področja znanosti za državljane, ki ga financira EU, je v zbiranje podatkov o prometu vključil prebivalce, ki so tako pridobili ustrezne dokaze, s katerimi so zahtevali nove prometne politike. „Cilj našega projekta je bil omogočiti prebivalcem, da sprožijo proces oblikovanja politike na podlagi zbiranja podatkov o prometu z avtomatiziranim senzorjem,“ pojasni Kris Vanherle, koordinator projekta WeCount iz organizacije Transport & Mobility Leuven. „Želeli smo povečati vlogo prebivalcev, jim ponuditi sredstvo za zbiranje in analiziranje podatkov o prometu ter oblikovati rešitve za težave v zvezi z lokalno mobilnostjo.“ V okviru projekta se je izvedlo pet uspešnih študij primerov, v katere je bilo vključenih na stotine prebivalcev Cardiffa, Dublina, Luevena, Ljubljane in Madrida. „Dokazali smo, da pristop deluje v različnih mestih in pri različnih kulturnih in mobilnostnih izzivih,“ pravi Kris Vanherle. „V vseh primerih so se na terenu zgodile spremembe, kot so postavitev hitrostnih ovir, zmanjšanje omejitev hitrosti in spremembe v pretoku prometa, ki so bile neposreden rezultat dejavnosti prebivalcev, vključenih v projekt,“ doda.

Izkoriščanje lokalnega znanja

V okviru projekta WeCount se je uporabljal obstoječ senzor za štetje prometa Telraam, tj. cenovno ugodna visokotehnološka naprava, ki jo prebivalci lahko namestijo na okna svojih domov s pogledom na cesto in z njim spremljajo mimoidoči promet. Ti senzorji pošiljajo podatke na posebno programsko platformo, ki vsem uporabnikom omogoča enostaven dostop in vpogled v podatke. „Te senzorje in platformo smo izboljšali, da bi prebivalcem še bolj poenostavili uporabo in namestitev, raziskovalcem pa olajšali upravljanje projekta s področja znanosti za državljane,“ pravi Vanherle. A čeprav je glavni sestavni del projekta WeCount tehnologija, je to še vedno predvsem projekt, ki temelji na znanosti za državljane, doda. „Prebivalce smo vključili, da bi se seznanili s pomisleki v zvezi z lokalnim prometom, zbiranjem samih podatkov, tolmačenjem podatkov in vzpostavljanjem povezav z ravnmi politike, da bi omogočili dialog.“ Prebivalci lahko s svoje perspektive dobro razumejo posebne lokalne težave in včasih lahko pojasnijo nelogične trende, ki jih ugotovijo na podlagi podatkov o prometu. Na primer, med značilnimi jutranjimi in večernimi prometnimi konicami se na nekaterih lokalnih ulicah pokažejo nenavadni vzorci uporabe, ki jih strokovnjak za prometno politiko, ki sedi v pisarni, morda ne bo razumel.

Mestna politika z vključevanjem prebivalstva

Skupina, ki deluje v okviru projekta WeCount, je želela ustvariti sistem, ki bi ga lahko uporabljali tudi prebivalci drugih evropskih mest pri prihodnjih projektih s področja znanosti za državljane. Pripravljeni sta bili tudi dve poročili politike: eno je obravnavalo izzive pri prilagajanju metodologije znanosti za državljane spletnemu okolju, kar je bilo potrebno zaradi ovir, ki so nastale kot posledice pandemije COVID-19. Drugo namenja posebno pozornost zgodbam o uspehu v okviru projekta WeCount in načinom boljše uporabe pridobljenih izkušenj pri oblikovanju prihodnje mestne politike. „S projektom se je vzpostavilo tudi sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi organi ter mesti, da bi se delil potencial vključevanja prebivalcev v postopek zbiranja podatkov,” pove Cláudia Ribeiro, projektna referentka v mreži POLIS, ki povezuje evropska mesta in regije v sodelovanju za trajnostno mestno mobilnost. „Na podlagi tega lahko oblikovalci politik sprejemajo bolj utemeljene odločitve o načrtovanju in upravljanju prometa,“ doda.

Keywords

WeCount, promet, mestno, štetje, državljan, znanost, senzor, politika, podatki, dokazi

Discover other articles in the same domain of application