European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Polgárok a városi közlekedéspolitika vezetőülésében

A városi politikák esetében gyakran azt tapasztalhatjuk, hogy a polgárok tisztában vannak azzal, hogy min kell javítani. Egy uniós finanszírozású projekt keretében öt európai városban került sor alacsony költségű forgalomfigyelő rendszerek telepítésére, ami lehetővé tette a lakosok számára a városi közlekedéspolitika alakítását.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility
Society icon Society

A közlekedés a városlakók többségét érinti, akár forgalmi dugóban állnak, akár túl sokat kell várniuk a tömegközlekedési eszközökre, akár gyalog próbálnak közlekedni, akár a környezetszennyezés hatásaitól szenvednek. A WeCount (Citizens Observing UrbaN Transport) uniós finanszírozású civil tudományos projekt keretében a lakosokat is bevonták a közlekedési adatok gyűjtésének folyamatába. Ennek köszönhetően a lakosok olyan bizonyítékokat gyűjthettek, amelyek alapján új közlekedéspolitikát tudtak szorgalmazni. „Projektünk célja az volt, hogy a polgárokat egy automatizált érzékelővel történő közlekedésiadat-gyűjtésbe bevonjuk, és ezáltal lehetővé tegyük számukra azt, hogy szakpolitikai döntéshozatali folyamatot kezdeményezzenek” − mondja Kris Vanherle, a WeCount projekt koordinátora (Transport & Mobility Leuven). „Be akartuk vonni őket, eszközöket akartunk a kezükbe adni a forgalmi adatok gyűjtéséhez és elemzéséhez, és el akartuk érni, hogy javaslatokat tegyenek a helyi mobilitási problémák megoldására.” A WeCount projekt keretében öt sikeres esettanulmányra került sor több száz polgár bevonásával Cardiffban, Dublinban, Leuvenben, Ljubljanában és Madridban. „Bebizonyítottuk, hogy az adott megközelítés különböző városokban, különböző kulturális és mobilitási kihívások esetén is működik” − mondja Vanherle. „Minden esetben vannak példák a területen elért változásokra, például a fekvőrendőrök elhelyezésére, a sebességhatárok csökkentésére vagy a forgalmi rend megváltoztatására. Ezek a projektben részt vevő polgárok fellépésének közvetlen eredményei” − teszi hozzá.

A helyi tudás kihasználása

A WeCount a Telraam elnevezésű, már létező forgalomszámláló érzékelőt használta. A Telraam olcsó csúcstechnológiás eszköz, amelyet a polgárok a házuk elülső ablakába szerelhetnek be, majd nyomon követhetik vele az áthaladó forgalmat. Az érzékelők az adatokat egy kifejezetten ezt a célt szolgáló szoftverplatformra továbbítják, így minden felhasználó egyszerűen hozzáférhet az adatokhoz és megjelenítheti azokat. „Az érzékelőket és a platformot továbbfejlesztettük, hogy a polgárok számára megkönnyítsük a használatot és a telepítést, a kutatókat pedig segítsük a civil tudományos projekt irányításában” − jegyzi meg Vanherle. Hozzáteszi, hogy bár a WeCount egyik fő eleme a technológia, elsősorban civil tudományos projektről van szó. „Odafigyeltünk a polgárokra, hogy megismerjük a helyi közlekedéssel kapcsolatban felmerülő aggályokat, az adatgyűjtést magát, az adatok értelmezését, valamint a szakpolitikai szinttel való összekapcsolást, amely lehetővé teszi a párbeszédet”. A lakosok abban a helyzetben vannak, hogy ismerik a konkrét helyi problémákat, és magyarázattal tudnak szolgálni a forgalmi adatokban található, adott esetben ellentmondásos tendenciákra. Egy példa erre az, hogy bár a reggeli és esti órákra általában csúcsforgalom jellemző, egyes utcákban különös használati minták mutatkoznak, amelyeket a közlekedéspolitikai szakemberek az íróasztal mögött ülve nem feltétlenül értenek meg.

Várospolitika a nyilvánosság bevonásával

A WeCount csapata olyan rendszert kívánt létrehozni, amelyet a jövőbeni civil tudományos projektek keretében más európai városok lakosai is át tudnak venni. Emellett két szakpolitikai tájékoztató is készült: az egyik a civil tudomány módszertanának online környezethez történő adaptálását érintő kihívásokat tárgyalta, amire a Covid19-világjárvány miatti korlátozások következtében volt szükség. A másik szakpolitikai tájékoztató a WeCount sikertörténeteit ismerteti, továbbá azt, hogy a levont tanulságok hogyan alakíthatják jobban a jövőbeni várospolitikát. „A projektbe a helyi és regionális hatóságokat és a városokat is bevonták, hogy ezen a területen is kihasználhassák a polgároknak az adatgyűjtés folyamatába való bevonásában rejlő lehetőségeket” − mondja Cláudia Ribeiro, a POLIS (a fenntartható városi mobilitás érdekében együttműködő európai városok és régiók hálózata) projektfelelőse. „Ennek köszönhetően a szakpolitikai döntéshozók megalapozottabb döntéseket hozhatnak a forgalomtervezéssel és -irányítással kapcsolatban” − teszi hozzá.

Keywords

WeCount, forgalom, városi, számlálás, polgár, tudomány, érzékelő, szakpolitika, adat, bizonyíték

Discover other articles in the same domain of application