Skip to main content
European Commission logo print header

The first DRY Electropolishing technology for high-precision components

Article Category

Article available in the following languages:

Lustrzane wykończenie metalu dzięki jonom zastępującym procesy mechaniczne i silne środki chemiczne

Usuwanie mikroskopijnych zarysowań powierzchni powstałych podczas produkcji metalu wydłuża proces produkcyjny, zwiększa jego koszty, przekłada się na szkody dla środowiska, a także pogarsza jakość produktu końcowego. Dzięki wykorzystaniu jonów udało się opracować nowatorskie podejście, które stanowi prawdziwy przełom w branży poprzez możliwość automatyzacji i ograniczenia szkodliwego wpływu na naturę.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Specjalnie przygotowane powierzchnie metalowe muszą zaspokajać wymagania określonych specyfikacji, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie elementów i systemów, których są częścią. Obecnie stosowane techniki polerowania metali wykorzystujące pracę ręczną nie sprawdzają się pod wieloma względami, co przekłada się nie tylko na same części i elementy, ale także na wyniki finansowe producentów ze względu na długi czas obróbki, konieczność wykorzystywania w ramach procesów niebezpiecznych substancji chemicznych i nierównomierne wyniki. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DLyte PRO opracował nowatorskie urządzenie oraz technologię, która pozwala na rozwiązanie wszystkich istniejących problemów z procesami obróbki, a jednocześnie ogranicza wpływ obróbki powierzchniowej metali na środowisko.

Jony zastępują procesy mechaniczne i silne środki chemiczne

DryLyte, czyli pierwsza w historii technologia elektropolerowania na sucho, to opatentowany system szlifowania i polerowania metali poprzez transport jonów za pomocą swobodnych ciał stałych w ośrodku w stanie stałym. Technologia ta została wykorzystana w kilku maszynach DLyte, w tym w urządzeniu DLyte PRO500 Automated Cell, co było głównym celem projektu DLyte PRO. „Technologia opracowana przez DLyte uwzględnia tolerancje oraz geometrię obrabianego elementu, nie powoduje zaokrąglania krawędzi i pozwala na obróbkę części o złożonej geometrii. Dodatkowo zapewnia możliwość uzyskania lustrzanej powierzchni”, wyjaśnia Pau Sarsanedas Millet, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy GPAINNOVA będącej koordynatorem projektu. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów polerowania, technologia DLyte zapewnia pełną powtarzalność wyników i nie powoduje powstawania mikrozarysowań. Co więcej, obróbka jest biokompatybilna i zwiększa odporność na korozję przy jednoczesnym zmniejszeniu chropowatości obrabianego materiału. Dzięki temu technologia DLyte umożliwia realizację w pełni identyfikowalnych i możliwych do prześledzenia procesów przemysłowych przy pełnej kontroli kosztów oraz zapewnieniu przewidywalnych czasów realizacji. Dzięki mniejszemu zużyciu wody, łatwemu gospodarowaniu odpadami oraz znacznemu zmniejszeniu toksyczności, nowy proces jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego oraz bezpieczniejszy dla pracowników.

Rewolucja obróbki w sektorach o wysokiej wartości dodanej

Urządzenie DLyte PRO500 Automated Cell pozwala przedsiębiorstwom działającym w różnych branżach wymagających pełnej automatyzacji na włączenie tej technologii do linii produkcyjnych w celu obróbki dowolnych odlewanych, spiekanych lub frezowanych elementów metalowych. Urządzenie mieści nawet osiem uchwytów, z których każdy pozwala na obrabianie kilku elementów jednocześnie. Ponadto może pracować nieprzerwanie przez osiem cykli bez interwencji człowieka. „Projekt pomógł nam dostosować nasze rozwiązanie i wykorzystać dostępne zasoby, aby skutecznie konkurować w najbardziej wymagających sektorach gospodarki – w branży produkcji wyrobów medycznych, przemyśle lotniczym i kosmicznym, a także w przemyśle produkcji dóbr luksusowych, gdzie jakość, identyfikowalność, pełna kontrola nad procesami i bezpieczeństwo są podstawowymi zagadnieniami dla każdego podmiotu, który chce osiągnąć sukces”, dodaje Sarsanedas. Choć technologia wciąż jest jeszcze nowa, jej potencjał jest oczywisty. Dzięki projektowi DLyte PRO zespołowi udało się osiągnąć więcej niż wynikało z początkowych założeń. W ramach prac powstała między innymi technologia DLyte eBlast do obróbki powierzchni o złożonych kształtach, a także dużych i ciężkich elementów, co utorowało drogę do zastosowania nowych rozwiązań także w przemyśle motoryzacyjnym i kolejowym oraz w innych sektorach. Projekt doprowadził również do opracowania techniki obróbki powierzchni z węglików wolframu o docelowej chropowatości mniejszej niż dziewięć nanometrów. Jak podsumowuje Sarsanedas: „Dzięki technologii DryLyte opracowanej przez firmę GPAINNOVA, każde przedsiębiorstwo – niezależnie od wielkości – może skorzystać z w pełni zautomatyzowanego polerowania, aby uzyskać lustrzaną powierzchnię w ramach pojedynczego procesu”. Sama firma GPAINNOVA rozwinęła się w dużym stopniu – od czterech pracowników w 2016 roku do 180 pracowników zaledwie pięć lat później. Przewidywany roczny obrót w 2022 roku ma ulec podwojeniu i wynieść aż 40 milionów euro. Dzięki koncentracji na innowacjach związanych z efektywnością energetyczną, ochroną środowiska i poprawą dobrobytu ludzi, przełomowe rozwiązanie opracowane przez firmę zmienia oblicze technologii produkcji, a jednocześnie zmniejsza negatywny wpływ tradycyjnych procesów na naturę.

Słowa kluczowe

DLyte PRO, metal, polerowanie, zautomatyzowane, obróbka powierzchni, DryLyte, elektropolerowanie na sucho, aeronautyka, medyczne, węglik wolframu, części

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania