Skip to main content
European Commission logo print header

TowArds Building rEady for Demand rEsponse

Article Category

Article available in the following languages:

Zmotywowani konsumenci wykorzystują zaawansowane technologicznie urządzenie do inteligentnego zarządzania energią

Nagradzanie użytkowników budynków za zmiany w sposobie zużywania energii to niezwykle obiecujące podejście, które może przynieść wiele korzyści. Proste i innowacyjne urządzenie pozwoli na rozszerzenie możliwości istniejących systemów monitorowania urządzeń elektrycznych w budynku.

Energia icon Energia

W ciągu ostatnich dziesięcioleci na rynku pojawiło się wiele technologii i narzędzi mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym oraz ograniczenie wpływu wahań podaży na sieć elektryczną. W rezultacie wytwarzanie i dystrybucja energii stały się bardziej elastyczne i dynamiczne. Rosnąca popularność tego rodzaju technologii sprawia, że konsumenci coraz częściej są zachęcani do zwiększania elastyczności zużycia energii, a różne strategie reagowania na zapotrzebowanie obejmują wykorzystywanie zachęt takich jak różne stawki opłat za energię w czasie lub bezpośrednie dopłaty w celu zmian przyzwyczajeń i nawyków odbiorców. Za przykłady takich działań mogą posłużyć między innymi zachęty do uruchamiania urządzeń poza godzinami szczytu lub gdy udział energii odnawialnej w sieci jest największy. Zmieniając swoje zapotrzebowanie na energię w sposób, który przyczynia się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym oraz równoważenia sieci, klienci mogą zmniejszyć koszty zużycia energii. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu TABEDE badacze opracowali proste i łatwe w użyciu urządzenie do zarządzania energią w budynkach, które pozwoli mieszkańcom Europy na wykorzystanie potencjału, jaki niesie za sobą reagowanie na zapotrzebowanie.

Lepsze zarządzanie energią dzięki prostemu rozszerzeniu

Systemy zarządzania budynkami, określane także czasem skrótem BMS, wykorzystują oprogramowanie do monitorowania wszystkich urządzeń w budynku – oświetlenia, zasilania, czujników IoT oraz liczników energii. Obecnie większość dużych budynków komercyjnych jest już wyposażona w takie systemy, które najczęściej wykorzystują standardowe protokoły danych. Istniejące systemy BMS nie obsługują jednak domyślnie rozwiązań pozwalających na reagowanie na zapotrzebowanie. W ramach projektu TABEDE powstało rozwiązanie BMS-E – rozszerzenie istniejących systemów BMS, które może zostać zainstalowane w budynku lub podłączone zdalnie do zastosowanego systemu. Jak twierdzi koordynator projektu TABEDE Andre de Fontaine z firmy ENGIE Impact: „System BMS zastosowany w budynku może zostać podłączony do naszego rozwiązania, dzięki czemu może korzystać z innych funkcji opracowanych w ramach projektu TABEDE, w szczególności z możliwości optymalizacji profili obciążenia urządzeń na podstawie sygnałów z sieci”.

Korzyści potwierdzone symulacjami i testami

Rozwiązanie BMS-E opracowane w ramach projektu TABEDE zostało skutecznie wdrożone w trzech budynkach zlokalizowanych w różnych krajach Europy, co umożliwiło zweryfikowanie działania produktu w praktyce. Symulacje offline przeprowadzone w oparciu o dane ze stanowiska testowego wykazały wymierne oszczędności oraz mniejszy wpływ budynku na środowisko. „Byliśmy mile zaskoczeni widząc, że rozwiązanie BMS-E pozwala na zmniejszenie kosztów energii we wszystkich budynkach wykorzystanych w testach, nawet w budynkach zaprojektowanych z myślą o wysokiej efektywności energetycznej. Jednym z nich był niedawno zbudowany prototypowy inteligentny dom w Cardiff w Zjednoczonym Królestwie o najwyższym możliwym wskaźniku efektywności energetycznej”. Zdaniem de Fontaine’a większe korzyści dla społeczeństwa przyniesie dopiero wdrożenie rozwiązania na szeroką skalę. W celu wykazania tych korzyści naukowcy modelowali wpływ rozwiązania BMS-E na całe osiedla. „Po wdrożeniu rozwiązania można doprowadzić do uelastycznienia nawet 33 % całkowitego zużycia energii elektrycznej na danym obszarze. Dzięki zwiększeniu elastyczności obciążenia wzrosło wykorzystanie wytwarzanej na miejscu energii słonecznej w wielu scenariuszach, co przyczyniło się do zmniejszenia o około jedną trzecią całkowitych kosztów energii elektrycznej”, wyjaśnia de Fontaine.

Dojrzały rynek, dobre widoki na przyszłość

Rynki inteligentnych budynków, a także urządzeń i oprogramowania do automatyzacji budynków nieustannie się rozwijają, co wskazuje na to, że konsumenci w coraz większym stopniu akceptują automatyczne systemy kontroli w budynkach. Co więcej, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat koszt stacjonarnych akumulatorów i rozproszonych źródeł energii odnawialnej, takich jak domowe moduły fotowoltaiczne, uległ gwałtownemu spadkowi, co sprzyja ich popularyzacji. Wraz ze swoim zespołem de Fontaine przygotowuje się do wykorzystania tych trendów, które pozwolą na budowanie bardziej ekologicznej i cyfrowej przyszłości energetyki dzięki urządzeniu BMS-E opracowanemu w ramach projektu TABEDE.

Słowa kluczowe

TABEDE, energia, BMS, BMS-E, energia odnawialna, reagowanie na zapotrzebowanie, fotowoltaika, system zarządzania budynkiem, fotowoltaiczne, elektryczność, inteligentne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania