Skip to main content
European Commission logo print header

Wearable Electronics for Effective Lung Monitoring

Article Category

Article available in the following languages:

Diagnoza i monitorowanie choroby płuc – pomoże w tym kamizelka

Nowy ubieralny wyrób medyczny łączy zaawansowane technologicznie czujniki, które skutecznie monitorują aktywność płuc w czasie rzeczywistym.

Zdrowie icon Zdrowie

Choroby układu oddechowego, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie płuc, astma i COVID-19 to główne przyczyny śmierci, zarówno w UE, jak i na świecie. „Diagnoza chorób płuc jest niezwykle trudna. Przyczyną nie jest jednak brak odpowiedniej technologii, a fakt, że technologie obrazowania są drogie, niewygodne i często wymagają zastosowania promieniowania rentgenowskiego”, mówi Alexis Melitsiotis, kierownik projektu badawczego w firmie EXODUS (strona w języku greckim). To sprawia, że pacjenci są badani pod kątem chorób płuc sporadycznie, a ponadto ogranicza możliwości personelu medycznego w zakresie monitorowania postępu choroby i skutecznego leczenia osób, którym już postawiono diagnozę. Problem ten rozwiązać może zatem ciągłe monitorowanie pacjentów w czasie rzeczywistym. W tym celu powstały urządzenia ubieralne. „Urządzenia ubieralne składają się z innowacyjnej elektroniki i czujników umieszczanych w ubraniu pacjenta, stanowiąc rozwiązanie wielu problemów związanych z diagnostyką i monitorowaniem”, dodaje Melitsiotis. Dzięki wsparciu finansowanego przez UE projektu WELMO firma EXODUS prowadzi prace nad rozwojem i walidacją nowej generacji tanich, zminiaturyzowanych czujników umieszczonych w kamizelce.

Technologie czujników w postaci wygodnego, ubieralnego rozwiązania

Rozwiązanie WELMO składa się z kilku zaawansowanych technologicznie czujników, które zbierają sygnały dźwiękowe i obrazowe, takich jak elektryczna tomografia impedancyjna (ang. electrical impedance tomography, EIT) – nieinwazyjne narzędzie do obrazowania klinicznego niewykorzystujące promieniowania rentgenowskiego. Umieszczone w wygodnej kamizelce czujniki mogą skutecznie monitorować pracę płuc w czasie rzeczywistym. Kamizelka jest połączona z opatentowanym oprogramowaniem, które automatycznie przetwarza i analizuje zebrane dane. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów w systemie back-end WELMO zebrane dane są łączone z konkretnym wynikiem klinicznym, który jest udostępniany zarówno pacjentowi, jak i personelowi medycznemu za pośrednictwem aplikacji mobilnych. „Prototyp WELMO jest pierwszym wyrobem medycznym łączącym technologie EIT i synchroniczne wielopunktowe czujniki dźwięku w ramach wygodnego urządzenia ubieralnego”, zauważa Melitsiotis. „To prawdziwie przełomowe osiągnięcie, które może odmienić diagnostykę i monitorowanie pracy płuc”.

Narzędzie do diagnozy i monitorowania choroby płuc o udowodnionej skuteczności

System WELMO pomyślnie przeszedł dwa badania kliniczne i obecnie może monitorować sześć rodzajów chorób układu oddechowego, takich jak choroba obturacyjna, wysięk w jamie opłucnej, uszkodzenie śródmiąższowe/pęcherzykowe, choroba pocovidowa, choroba naczyniowa, zapalenie i infekcja płuc oraz uszkodzenie ściany klatki piersiowej. Co być może ważniejsze, rozwiązanie spotkało się z akceptacją zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. „WELMO to sprawdzone narzędzie do diagnozowania i monitorowania chorób płuc w czasie rzeczywistym przy użyciu jednego urządzenia ubieralnego i aplikacji mobilnej”, podkreśla Melitsiotis. „Dzięki wizualizacji danych i intuicyjnemu systemowi wspomagania decyzji urządzenie jest łatwe w obsłudze, co oznacza, że nawet lekarze nieznający się na EIT mogą wykorzystywać je podczas diagnozy”. Rozwiązanie WELMO przyczynia się również do zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej. „Możliwość noszenia na ciele i zdalne działanie systemu pozwala lekarzom na postawienie diagnozy na odległość i przekazanie zaleceń dotyczących leczenia pacjentom, którzy nie mogą udać się do przychodni z powodu, na przykład, obostrzeń związanych z COVID-19”, podsumowuje Melitsiotis. Dalszy rozwój i wprowadzenie WELMO na rynek wymaga dodatkowych badań klinicznych z udziałem większej liczby pacjentów z chorobami płuc. Zespół projektu złożył także cztery wnioski patentowe i utworzył spółkę typu spin-off.

Słowa kluczowe

WELMO, choroba płuc, technologia obrazowania, wyrób medyczny, czujniki, choroby układu oddechowego, opieka zdrowotna, ubieralny, elektryczna tomografia impedancyjna, tomografia, aplikacja mobilna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania