Skip to main content

Integration of non destructive testing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dokładniejsza, skomputeryzowana kontrola części szlifujących

Narzędzie CATIA w wersji 5 umożliwia rzetelne połączenie danych trójwymiarowych oraz wizualizację części podczas nieinwazyjnej kontroli.

Technologie przemysłowe

Dążąc do zwiększenia opłacalności i niezawodności procesów nieinwazyjnej kontroli, specjaliści pracujący w ramach projektu INDET wprowadzili technologię informatyczną i komunikacyjną do tych procesów. Praca w ramach projektu była skoncentrowana na utworzeniu wirtualnego środowiska pracy dla producentów oraz firm zajmujących się nieinwazyjną kontrolą. Do wyników prac prowadzonych w ramach projektu należą innowacyjne multimedialne podręczniki dotyczące konserwacji oraz systemy procesów kontroli oparte na sieci WWW. Minimalizacja znaczenia „czynnika ludzkiego” w procesie kontroli może znacznie zwiększyć wiarygodność wyników pomiarów. W ramach projektu specjaliści zajmowali się zaawansowanym przetwarzaniem danych i informacji na potrzeby organizacji kontroli zdalnej oraz diagnozy. Narzędzie informatyczne CATIA v5 wykorzystano do dostarczenia inspektorowi zaawansowanych funkcji wizualizacji danych trójwymiarowych. Za pomocą oprogramowania służącego do zarządzania danymi o produkcie użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych w oparciu o koncepcję polegającą na dostarczaniu tylko odpowiedniego zarysu wymaganego środowiska badania. Firma Dassault Aviation S.A. starała się zoptymalizować kształt i próbkę krzywej skanującej, aby dokładnie pokryć określony obszar kontroli. Dokładniej rzecz ujmując, do kontroli generowania siatki części w oparciu o reprezentatywną krzywą skanującą zastosowano taką samą technikę, jaka jest używana do uzyskania skorygowanych, dwuwymiarowych obrazów nieniszczącego systemu monitorowania. Uzyskane informacje dotyczące każdego punktu pomiaru kontrolnego trajektorii skanowania przeanalizowano w celu utworzenia trójwymiarowego skorygowanego obrazu nieniszczącego systemu monitorowania w formacie ASCII. Funkcje wizualne narzędzia CATIA v5 dostarczają matrycy korelacji krzyżowej między krzywizną płaszczyzny a powierzchnią części. Co najistotniejsze, operator jest w stanie ustawić kroki próbkowania dla głównego przesunięcia oraz skrzywienia trajektorii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania