Skip to main content

European plant genome database network (PLANET)

Article Category

Article available in the folowing languages:

PlaNet: usprawnienie badań nad genetyką roślin w Europie

Ośrodek Informacji o Sekwencjach Białkowych w Monachium oraz jego partnerzy w ramach projektu PLANET wykorzystali techniki bioinformatyczne w celu wymiany drogą internetową cennych informacji o genomach roślinnych.

Zdrowie

Niedawno europejscy naukowcy w znacznym stopniu przyczynili się do sekwencjonowania genomu rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana). Założeniem projektu PLANET, częściowo finansowanego z funduszy programu LIFE QUALITY, było udostępnienie szerokiej rzeszy naukowców danych na temat genomu rzodkiewnika oraz innych roślin. Przy pomocy ekspertów z dziedziny bioinformatyki specjaliści biologii roślin znaleźli przełomowe rozwiązanie, opracowując zintegrowaną platformę, która umożliwia dostęp do ponad dziesięciu baz danych genomów roślinnych, dostarczanych przez siedem ośrodków badawczych zaangażowanych w projekt PLANET. W celu ułatwienia przeszukiwania baz danych, kompleksowej analizy oraz wyświetlania danych zastosowano powszechnie używane narzędzia i standardy, takie jak BioMoby oraz Taverna. Na platformie dostępnych jest ponad 160 usług sieciowych. Możliwe jest również ustanowienie definiowanych przez użytkowników łączy do zewnętrznych baz danych. Jednostka koordynacyjna projektu PLANET, Ośrodek Informacji o Sekwencjach Białek w Monachium (MIPS), udostępniła w Internecie materiały szkoleniowe oraz inne dokumenty na stronie: http://mips.gsf.de/projects/plants/PlaNetPortal/index_html. Zamieszczono tam również pełną listę dostępnych baz danych oraz odpowiednie narzędzia, łącznie z wyszukiwarką. Ośrodek MIPS pragnie również zwrócić uwagę na fakt, że wzorzec platformy PlaNet można rozszerzyć na inne dziedziny badań naukowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania