European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

An integrated european scientific infrastructure for global change studies on forest and agroforest ecosystems utilising face technology

Article Category

Article available in the following languages:

Jakość drewna

Od pewnego czasu jednym z najważniejszych punktów programów badań jest opracowanie doświadczeń przeprowadzanych na poziomie ekosystemu, które mają wykazać, jak globalne zmiany wpływają na biosferę. Używając metody wzbogacania wolnego powietrza CO2 (FACE, Free-Air CO2 Enrichment) naukowcy przetestowali wpływ podwyższonych stężeń CO2 na fizjologię i rozwój roślin.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Lasy zawierają ponad 90% węgla znajdującego się w organizmach żyjących na Ziemi. Lasy są ważne nie tylko z ekologicznego punktu widzenia — także pochodzące z nich drewno jest niezbędne pod względem ekonomicznym. Stanowi ono materiał budowlany, a także surowiec dla energetyki i przemysłu celulozowo-papierniczego. Właściwości włókien znajdujących w drewnie wpływają na jakość uzyskiwanych z niego produktów. Ponadto jakość drewna jest istotna dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju z powodu związków wtórnych opartych na węglu. Biochemiczne składniki drewna, takie jak lignina, fenole i taniny wpływają na zdolność drzew do odpierania ataków patogenów i insektów. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze, w Niemczech, dotyczyło związku jakości drewna z podwyższonymi poziomami CO2. Była to część projektu EUROFACE, w którym badany jest wpływ globalnych zmian na ekosystemy leśne i rolno-leśne za pomocą technologii FACE. Doświadczenia FACE nie zmieniały żadnego parametru badanego obszaru oprócz stężeń CO2 i umożliwiły określenie wpływów globalnych zmian na poziomie ekosystemu. Naukowcy wykorzystali w tym badaniu metody biochemiczne i allometrię (zależności kształtu i wielkości). Zbadali jakość drewna i strukturę młodych drzew techniką mikroskopową oraz przeprowadzając analizę obrazów. Aby scharakteryzować zmiany jakości drewna w odpowiedzi na podwyższone poziomy CO2, zbadano trzy gatunki topoli. Większość cech anatomicznych nie wykazało jednolitego wzorca reakcji na podwyższone stężenia CO2. Jednak połączenie wyższego stężenia CO2 i nawożenia azotem spowodowało ogólne straty w obszarze ścian komórkowych, od 5 do 12%, u wszystkich badanych gatunków. Wyniki tych badań wskazują na możliwość pogorszenia w przyszłości obserwowanej obecnie jakości drewna z powodu zmian klimatycznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania