Skip to main content

Structural and functional genomics tools for cattle research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Utworzenie mapy BAC genomu bydlęcego

Naukowcy utworzyli mapę sztucznego chromosomu bakteryjnego (BAC, bacterial artificial chromosome), która stała się cennym narzędziem dla zespołów zajmujących się badaniami genomu bydlęcego.

Zdrowie

W ramach projektu BOVGEN utworzono zaawansowane narzędzia genomowe, które umożliwiły badaczom zidentyfikowanie genów odpowiedzialnych za ważne cechy bydła. Zsekwencjonowano zestaw 20 000 nienadmiarowych fragmentów komplementarnego DNA (cDNA) i użyto do utworzenia mapy genów o wysokiej gęstości dla genomu bydlęcego. Pomogło to w identyfikacji pozycji kandydatów genowych do mapowanych cech. Informacje dotyczące sekwencji genetycznej i map RH zostały wykorzystane do stworzenia fizycznej mapy BAC całego genomu bydlęcego. Mapa ta posłużyła z kolei do celowanego sekwencjonowania DNA. Chromosomy bakteryjne zostały użyte jako gospodarze dla fragmentów chromosomu bydlęcego. Gospodarze ci wytworzyli wiele identycznych kopii fragmentu (klonu) DNA bydlęcego. Mapa BAC stanowiła zbiór nakładających się klonów przedstawiających cały genom. Przylegające, nakładające się klony BAC (inaczej kontigi) z sekwencją końcową lub wstawionymi markerami genetycznymi pomogły w identyfikacji pozycji i orientacji sekwencji. Mapa nie tylko ułatwiła identyfikację przydatnych cech, ale będzie również stanowiła dużą pomoc w przyszłych próbach sekwencjonowania całego genomu bydlęcego. Mapę BAC i informacje o sekwencji można wykorzystać do dokładniejszego wyboru bydła lepszego genetycznie pod względem konkretnych wymagań, takich jak np. chudsze mięso, większa wydajność mleczna, zmniejszone wymagania żywieniowe czy lepsze zdrowie. Dane z projektu BOVGEN zostały udostępnione Międzynarodowemu Projektowi Sekwencjonowania Genomu Bydlęcego w celu ułatwienia składania sekwencji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania