Skip to main content

Immunological mechanisms of protection against classical swine fever virus: towards the development of new efficacious marker vaccines

Article Category

Article available in the folowing languages:

Fibrocyty stymulują odpowiedź immunologiczną przeciwko pomorowi świń

Wybuchy epidemii klasycznego pomoru świń (CSF) są kosztowne ekonomicznie i społecznie. Uczestnicy europejskiego projektu IMPCSF zbadali rozwój nowych szczepionek wykazujących szybką, skuteczną odpowiedź immunologiczną przeciw danemu wirusowi.

Zdrowie

Okazało się, że wybuchy wirusowej epidemii klasycznego pomoru świń są po części spowodowane obecnością prosiąt zainfekowanych macior z objawami utajonymi. Przyczyną wybuchów epidemii w krajach, w których chorobę uznano wyeliminowaną, może być powszechny transport świń między krajami i obecność wirusa w populacjach dzika. Niekorzystne skutki CSF stanowiły powód do opracowania szczepionek markerowych jako środków wczesnej ochrony. Biorący udział w projekcie naukowcy z Instytutu Wirusologii i Immunoprofilaktyki w Szwajcarii pracowali nad zdolnością komórek prezentujących antygen do stymulacji produkcji limfocytów T cytotoksycznych. Wśród komórek systemu odpornościowego komórki dendrytyczne mają największy potencjał do prezentacji antygenów komórkom T pomocniczym (znanym jako komórki T CD4+). Możliwe jest osiągnięcie odpowiedzi immunologicznej w formie dorosłych komórek T cytotoksycznych CD8+ nazywanych także "komórkami zabójcami". Aby znaleźć opłacalną alternatywną w stosunku do komórek dendrytycznych metodę produkcji szczepionek, grupa przeanalizowała właściwości immunologiczne innej grupy komórek - fibrocytów. Fibrocyty były izolowane z krwi świńskiej. Testowano ich zdolność stymulacji komórek T cytotoksycznych z użyciem modelu wirusa CSF. Grupa odkryła, że były one potencjalnymi stymulatorami dorosłych komórek T cytotoksycznych (komórek zabójców), produkcji interferonu gamma i aktywności cytotoksycznej i niszczyły w ten sposób komórki zainfekowane przez wirusa. Użycie fibrocytów, a nie klasycznych komórek dendrytycznych, daje lepsze rezultaty. Po pierwsze fibrocyty wykazują potencjał immunostymulacyjny nawet wtedy, gdy liczebność w stosunku do liczebności limfocytów T była niska. W tych okolicznościach komórki dendrytyczne wykazywały niższą skuteczność. Fibrocyty są także łatwe do izolacji i mogą zachowywać swoją zdolność do prezentacji antygenów nawet jako wtórna hodowla fibroblastów (po potraktowaniu interferonem gamma). Hodowla fibrocytów może być następnie wykorzystana jako narzędzie w proteomice i genomice, a także do wysokowydajnego badania przesiewowego w poszukiwaniu potencjalnych szczepionek markerowych. Fibrocyty jako takie mogą się także okazać użyteczną częścią arsenału przeciw temu wirusowi i spustoszeniu, jakie sieje w przemyśle wieprzowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania