Skip to main content

3D organization of yeast MAP-kinase modules

Article Category

Article available in the folowing languages:

Śledzenie sygnałów w komórkach

Sygnały przesyłane między komórkami na poziomie mikroskopowym rzucają światło na zawiłe układy biologiczne. Wyniki badań w tym zakresie mogłyby pomóc w poznaniu mechanizmów chorób i opracowaniu terapii.

Zdrowie

Ciało składa się z miliardów różnych komórek o różnych funkcjach. Komórki można ogólnie podzielić na dwa rodzaje: komórki prokariotyczne, które są stosunkowo proste (np. bakterie), oraz komórki eukariotyczne – bardziej złożone (np. ameby i drożdże). Komórki eukariotyczne mają liczne szlaki sygnałowe, służące do przesyłania informacji od błony komórkowej (zewnętrznej warstwy komórki) do jądra ("rdzenia" komórki, zawierającego jej materiał genetyczny). Ponieważ w komórkach istnieje wiele szlaków, niemal niemożliwe jest stwierdzenie, jak dany bodziec prowadzi do ściśle określonej odpowiedzi. Takie informacje o konkretnych szlakach są jednak ważne dla zrozumienia zachowań biologicznych, dla badań nad chorobami oraz dla tworzenia terapii. Finansowany przez UE projekt badawczy "trójwymiarowa organizacja modułów kinaz MAP drożdży", tzn. międzykomórkowych układów sygnałowych u drożdży (modułów MAPK), pomoże naukowcom wyjaśnić tajemnice komórek eukariotycznych oraz ich funkcjonowanie. Badania ostatniego dziesięciolecia pokazały, że szlaki sygnałowe znajdują się pod kontrolą szczególnych białek, tzw. białek rusztowaniowych. Wiążą one elementy szlaku i zawężają ich działanie tylko do wzajemnych interakcji. U drożdży, tak jak u ssaków, rozpoznano kilka takich białek w wypadku modułów kinazy MAP. Zespół projektu zamierza dokładnie wskazać mechanizm, przez który cząsteczki rusztowaniowe sprawują fizyczną kontrolę nad przesyłaniem informacji sygnałowych. Prowadzone są rozległe testy laboratoryjne służące rozpoznaniu tych szczególnych mechanizmów, z zastosowaniem zaawansowanych środków technicznych, takich jak krystalografia rentgenowska, kriomikroskopia elektronowa i bioinformatyka. Zespół projektu już zidentyfikował setki białek sygnałowych w komórkach eukariotycznych – osiągnięcie to będzie mieć duży wpływ na badania naukowe w dziedzinie medycyny. Innymi słowy, gdy cele projektu zostaną osiągnięte, naukowcy będą mieć o wiele lepsze rozeznanie w wewnętrznych mechanizmach komórek eukariotycznych. Wiedza ta utoruje nowe drogi postępu w biologii i medycynie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania