European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Respiratory Science Promoted by International Research Exchanges

Article Category

Article available in the following languages:

Wspieranie badań z dziedziny pulmonologii

Choroby układu oddechowego odpowiadają za 20% zgonów na całym świecie i wiążą się z ogromnym obciążeniem finansowym. Celem finansowanego ze środków UE projektu było wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników walczących z tym problemem.

Zdrowie icon Zdrowie

Europejskie Towarzystwo Pulmonologiczne (European Respiratory Society, ERS) jest główną organizacją w Europie zajmującą się tą dziedziną medycyny. Projekt "Respiratory science promoted by international research exchanges" (RESPIRE) wspierał ERS w misji promowania zdrowia płuc i walki z ich chorobami. Prace projektu RESPIRE i ERS były nakierowane na umożliwienie większej liczbie młodych naukowców prowadzenia badań nad chorobami układu oddechowego. Projekt umożliwiał też nawiązywanie współpracy pomiędzy istniejącymi ośrodkami doskonałości oraz tworzeniem wirtualnych sieci poprzez zacieśnianie związków pomiędzy różnymi organizacjami. Projekt był szeroko promowany w całej Europie. Ogłoszono nabór dla młodych naukowców z tytułem doktora, którzy mogli składać aplikację do pracy nad szerokim wyborem zagadnień. Dzięki temu projektowi ERS było w stanie zwiększyć ponad dwukrotnie liczbę naukowców z tytułem doktora pracujących w żądanych dziedzinach, tworząc pulę doświadczonych badaczy. Wybrano łącznie 19 stypendystów i ufundowano ich prace na ponad 4 lata. Prace w ramach projektu pomogły ERS zwiększyć rozpoznawalność w społeczności naukowej. Skutkiem było zwiększenie nakładów na badania ERS, zwiększenie konkurencyjności podczas procesu rekrutacji stażystów, wspomożenie programu staży i podniesienie ogólnych norm. Ponadto projektowi RESPIRE udało się stworzyć sieć stażystów do przyszłych badań nad układem oddechowym. Ta sieć jest co roku wspomagana poprzez sesję ERS "Fellows' Get-Together" — spotkanie stażystów ERS podczas corocznego Kongresu ERS. Z racji sukcesu projektu RESPIRE przygotowywany jest projekt RESPIRE 2. Podczas tego nowego projektu wspomagany będzie rozwój zawodowy pracowników naukowych i nie tylko. Podkreślane będzie też znaczenie dobrych warunków pracy stażystów. Projekt RESPIRE z powodzeniem zachęcił młodych naukowców do badań w ramach projektu. Ten projekt sprawił, że wielu młodych naukowców zdecydowało się zostać w Europie, a jednocześnie przyciągnął najwyższej klasy badaczy z całego świata.

Słowa kluczowe

Pulmonologia, rozwój zawodowy, medycyna pulmonologiczna, międzynarodowa wymiana badawcza, choroby płuc, choroby układu oddechowego, pulmonolodzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania