Skip to main content
European Commission logo print header

ACADEMIA AND INDUSTRY UNITED INNOVATION AND TREATMENT FOR TUBERCULOSIS

Opis projektu

Nowy projekt badania klinicznego leków na gruźlicę

Bolączką w leczeniu gruźlicy, podobnie jak wielu innych chorób bakteryjnych, jest lekooporność, która zmniejsza skuteczność dostępnych leków. Choć obecnie prowadzi się wiele badań klinicznych nowych leków, testowanie całego szeregu kombinacji jest czasochłonne i wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Dlatego w ramach finansowanego ze środków UE projektu UNITE4TB swoje siły połączyli eksperci z tej dziedziny w celu opracowania i wdrożenia nowych standardów dla badań klinicznych fazy II leków przeciwko gruźlicy. Zespół wykorzysta istniejące sieci międzykontynentalne do zrekrutowania pacjentów do prób klinicznych oraz zastosuje najnowocześniejsze metody z zakresu mikrobiologii oraz technologie oparte na uczeniu maszynowym. Dane dotyczące biomarkerów i farmakologii klinicznej zostaną włączone do procesu walidacji nowych leków, co zwiększy szansę na sukces na dalszym etapie prac rozwojowych nad lekiem.

Cel

Current anti-tuberculosis (TB) drug regimens face serious limitations at times of increasing antimicrobial drug resistance. Fortunately, for the first time for centuries, several novel anti-TB compounds are available for clinical evaluation. As the traditional approach to testing these in multiple combination regimens is too slow and inefficient new approaches of clinical phase 2 study designs are required if we are to meet the targets of the WHO EndTB strategy to save the lives of millions into the near future. Our consortium brings together a unique group of European and international leaders in TB research and leading industry partners. Together we will provide the necessary comprehensive range of expertise to meet the demands of the UNITE4TB scientific research agenda. Specifically, we will develop a new global standard for phase 2 TB clinical trial designs, utilising simulation tools to identify optimal doses in phase 2A trials and apply a multi-arm multi-stage adaptive randomised controlled 2B/C trial design capable of rapid and simultaneous evaluation of the best candidate regimens. Our innovative phase 2 trials will be performed to the highest regulatory standards, incorporating state-of-the-art microbiology, biomarker investigation and clinical pharmacology. We will take advantage of existing global TB clinical trial networks with the capacity to enrol patients at an unprecedented pace and number across four continents. Artificial intelligence/machine learning technologies will be applied to validate state-of-the art molecular and imaging tools as treatment decision biomarkers with the aim of establishing new, real-time outcome measures. Our consortium will evaluate 3-5 new chemical entities (NCEs) at phase 2A and up to 17 novel combination regimens in phase 2B/C. Our objective is to identify those that have the greatest chance of success in subsequent definitive phase 3 clinical trials and of becoming the global gold-standard TB regimens of the future.

Koordynator

STICHTING RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
Wkład UE netto
€ 64 968 756,75
Adres
Geert grooteplein 10 zuid
6525 GA Nijmegen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Arnhem/Nijmegen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (31)