CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Understanding cell-nanoparticle interactions through mechanobiology

Opis projektu

Mechanobiologia oddziaływań komórka–nanocząsteczka

Pomyślne wdrożenie kliniczne terapii opartych na nanocząsteczkach wymaga lepszego zrozumienia mechanobiologii interakcji komórka–nanocząsteczka. W ten sposób zdołamy usunąć element nieefektywnego celowania. Mechanodetekcja to zdolność komórek do wyczuwania mechanicznych sygnałów pochodzących z mikrośrodowiska, które wpływają na ekspresję genów zaangażowanych w migrację, przeżycie i odporność komórek na leki. Ścieżka sygnałowa Hippo odpowiada za kontrolowanie proliferacji i apoptozy komórek. Dlatego stanowi doskonały model mechanobiologiczny – jest wykorzystywana w chorobach patologicznych i regeneracji tkanek. Zespół finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu MecHA-Nano chce zbadać szczegóły reakcji na ścieżce Hippo na oddziaływania komórki z nanocząstkami, torując tym samym drogę do zastosowania nanocząstek jako narzędzia poprawiającego mechanodetekcję.

Cel

The clinical translation of nanoparticle-based therapies over the last decade has been hampered by issues such as
inefficient targeting and limited therapeutic effect. This poor translational outcome calls for deeper understanding of the
biomechanics of cell-nanoparticle (cell-NP) interactions. Indeed, targeting mechanosensing-activated cell pathways is
suitable for tuning cell fate and readdressing its functions, as mechanosensing components control the expression of genes
involved in the cell’s migration, survival and resistance to drugs. Hippo pathway appears to be one of the most promising
mechanobiology pathway, as it is involved in pathological diseases and tissue regeneration. This project aims to address the
response of this pathway on cells upon interaction with nanoparticles. Indeed, tuning cell mechanosensing with
nanoparticles is likely to hold great potentiality to control cell functionalities. The first objective will be the synthesis of
nanoparticles of different size, shape and stiffness, using a silica scaffold coated with hyaluronic acid via metal-phenolic
network assembly with exceptional physicochemical properties. The second objective consists in the application of Superresolution
microscopy for studying cell-NP interactions with unprecedented detail and unveil the interaction/structure/
spatiotemporal localization of mechanosensing components related to the Hippo pathway (i.e. YAP, actin and focal
adhesions) at molecular level. The third objective will be the deep analysis of the molecular biology and biochemistry of
mechanosensing proteins (i.e. YAP, TAZ, RhoA and Rock), and their downstream effectors (i.e. TEAD and transcriptional
factors) involved in the response to cell-NP interaction. The forth objective will pursue the analysis of these interactions using
NenoVision technology (LiteScope), for measuring cell stiffness at the boundary of cell-NP contact with unique resolution.

Koordynator

FAKULTNI NEMOCNICE U SV ANNY V BRNE
Wkład UE netto
€ 243 963,60
Adres
PEKARSKA 53
602 00 Brno
Czechy

Zobacz na mapie

Region
Česko Jihovýchod Jihomoravský kraj
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 243 963,60

Partnerzy (1)