CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Non-Native Language Processing and Production: Evidence for an Integrated Grammar

Opis projektu

Psycholingwistyczne mechanizmy wielojęzycznego przetwarzania w zakresie rozumienia i mowy

W Europie rodziny, w których rodzice posługują się różnymi językami ojczystymi i na stałe mieszkają w krajach innych niż swoje ojczyzny, stały się nową normą. Ich dzieci uczą się języków rodziców, mówią w języku swojego kraju i najprawdopodobniej uczą się w szkole języka angielskiego. Podczas rozmów z innymi osobami wielojęzycznymi takie osoby mogą przełączać się między wykorzystywanymi językami (zmieniać kod), a zmiana ta może nastąpić w obrębie jednego zdania lub nawet pojedynczych słów. Projekt NNLPP finansowany w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” zbada ten rodzaj komunikacji i sprawdzi, czy te same mechanizmy psycholingwistyczne leżą również u podstaw rozumienia oraz używania wielu języków. W tym celu badacze przyjrzą się bliżej zjawisku przełączania między językami u osób dorosłych posługujących się wieloma językami w różnym stopniu. Badanie obejmie blisko 300 uczestników używających języków należących do różnych rodzin językowych – norweskiego, rosyjskiego, ormiańskiego i angielskiego.

Cel

The project responds to a vital need in the modern European society to put scientific research behind language-related policies and decisions that define the statuses of different languages in the European community. It makes a scientific step towards a better understanding of multilingualism and language acquisition. NNLPP is an integrated study of processing and production which compares the strategies multilingual speakers use across their languages. The project will investigate adult non-balanced multilinguals of 250-300 participants speaking languages that belong to different linguistic families: Norwegian, Russian, Armenian and English. I will carry out a series of studies that will measure processing time and eye movements, and will record speech patterns. NNLPP will provide a well-rounded description of psycholinguistic mechanisms of language processing and production used by a multilingual mind in sentences with code-switching.

Koordynator

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Wkład UE netto
€ 226 751,04
Adres
HOGSKOLERINGEN 1
7491 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych