European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Child Disability and Family Life

Opis projektu

Wpływ wychowywania dziecka z niepełnosprawnością

Skutki wychowywania dziecka z niepełnosprawnością mogą być liczne i zróżnicowane oraz wpływać na całe gospodarstwo domowe danej rodziny. W Europie około 4 % dzieci ma różnego rodzaju niepełnosprawności, a około miliona z nich uczęszcza do szkół specjalnych. Brakuje jednak badań podsumowujących wyzwania i procesy zachodzące w rodzinach z dziećmi mierzącymi się z niepełnosprawnościami. Zespół finansowanego przez UE projektu Frailife ma na celu wypełnienie tej kluczowej luki poprzez zastosowanie podejścia porównawczego i populacyjnego w celu ujawnienia heterogenicznych skutków, wpływu na przyszłość całej rodziny, krótko- i długoterminowych wpływów, mechanizmów i związków przyczynowych. Projekt ten pozwoli na analizę ogólnego funkcjonowania rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w celu opracowania lepszej polityki dla najbardziej wrażliwych rodzin w społeczeństwie europejskim.

Cel

Across the European Union, approximately 4% among individuals under age 16 have a disability, and over 15 million school-age children are known to have special educational needs. Disabilities limit children in their everyday activities and impact families in myriad ways. FRAILIFE aims to comprehensively analyze the effects of a child disability on family members – parents, siblings, and grandparents – in Europe, using high-quality data (registers, surveys, social media), innovative research designs and methods. By focusing on the impact of child disability on family members’ life course trajectories, health outcomes, and social participation, FRAILIFE speaks to both general family processes and the special case of Europe’s frailest families. The existing literature on families with a disabled child is scattered, built on small convenience samples, and often focused on a specific disease; the findings are inconclusive and non-generalizable. FRAILIFE
elevates the evidentiary standard by: i) using a population approach, which compares families with and without a disabled child and provides opportunities to uncover heterogeneous effects; ii) going beyond simple associations between child disability and family outcomes to establish causal pathways, identify underlying mechanisms, and uncover causal effects; iii) investigating both short- and long-term consequences of child disability on families; iv) adopting a comparative perspective to uncover the moderating effects of institutions
and culture. Beyond the specific insights about the networked consequences of disability, this project contributes to the field of family demography, as the analysis of extremely frail families has relevance for the general functioning of all families facing adverse events. FRAILIFE will bring families with a disabled child out of their invisibility, offering new and important insights on their functioning, characteristics, and challenges, while informing effective family-centered policy

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
Wkład UE netto
€ 1 401 938,00
Adres
VIA SARFATTI 25
20136 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 401 938,00

Beneficjenci (1)