Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advanced multimodal marketplace for low emission and energy transportation

Opis projektu

Przyszłość platform B2B w wyścigu o ograniczenie emisji

Sektor transportu towarowego jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Firmy koncentrują się przede wszystkim na emisjach pierwotnych i śladach związanych z energią, natomiast pośrednie emisje wynikające z usług logistycznych są najczęściej pomijane. Aby temu zaradzić, finansowany przez UE projekt ADMIRAL zakłada opracowanie kompleksowej platformy zarządzającej infrastrukturą łańcucha dostaw i związanymi z nią emisjami. Platforma ma także pomóc w tworzeniu innowacyjnych, ukierunkowanych na zrównoważony rozwój rozwiązań w UE. Do zademonstrowania potencjału rynkowego platformy posłużą cztery programy pilotażowe w Portugalii i Hiszpanii, Słowenii i Chorwacji, na Litwie oraz w Finlandii. Do celów projektu ADMIRAL należy usprawnienie operacji łańcucha dostaw, optymalizacja istniejących aktywów, wspieranie zrównoważonego zaopatrzenia i opracowywanie energooszczędnych rozwiązań.

Cel

Freight transportation is responsible for large share of total GHG emissions in Europe. So far, majority of companies have concentrated on their primary emissions and those caused by their energy use, while indirect emissions from e.g. logistics services have received limited attention. It is obvious that a systemic socio-technical change is vital. The business models for sustainable sourcing and offering multimodal low-emission transport chains are missing. ADMIRAL project aims to have a systemic socio-technical approach. The vision of ADMIRAL is to change the mindset to take the emission level minimization as the main target by providing tools for companies. The main result is the Admiral marketplace, which manages the whole supply chain infrastructure and related emissions. It also works as a channel for developers to distribute innovative and sustainability-focused solutions in EU. The marketplace will be demonstrated and piloted by ADMIRAL partners in 4 pilots: Portugal-Spain, Slovenia-Croatia, Lithuania and Finland. ADMIRAL is focusing on the following objectives: 1) Evolve seamless operation within supply chains; 2) Enable better utilization of current assets and infrastructure to decrease emissions; 3) Embrace systemic change towards sustainability with sustainable sourcing; 4) Develop and pilot solutions that have altogether energy and emission reduction potential. The marketplace will also work as an innovation platform for new services, as software and solution developers have clear guidelines to include the invented services to be available in the platform. The marketplace will improve the value of the B2B logistic platforms. The B2C platforms are dominated by non-EU companies, e.g. Google, but the dominance for B2B platforms is yet to be determined. ADMIRAL will make contributions to the expected outcomes and impacts of the work programme e.g. by aiming to reduce emissions more than 20% and improving transparency and resilience.

Koordynator

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Wkład UE netto
€ 1 240 350,00
Adres
TEKNIIKANTIE 21
02150 Espoo
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 240 350,00

Uczestnicy (20)