European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Metrology for future 3D-technologies

Rezultaty

Publikacje

Accretion Detection via Scanning Acoustic Microscopy in Microelectronic Components - Considering Symmetry Breaking Effects

Autorzy: Eva Grünwald, René Hammer, Jördis Rose, Bernhard Sartory, Roland Brunner
Opublikowane w: Microscopy and Microanalysis, Numer 23/S1, 2017, Strona(/y) 1466-1467, ISSN 1431-9276
Wydawca: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/S1431927617007991

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników