Skip to main content
European Commission logo print header

Recycling and Repurposing of Plastic Waste for Advanced 3D Printing Applications

Opis projektu

Wykorzystanie odpadowych włókien węglowych w druku 3D

Polimer wzmocniony włóknami węglowymi (CFRP) to lekkie i wytrzymałe tworzywo, które jest coraz częściej stosowane w konstrukcjach samolotów, statków, łopat turbin wiatrowych i zaawansowanych rowerów. Jego upowszechnienie podkreśliło także potrzebę opracowania metod utylizacji elementów z tworzyw sztucznych i CFRP po zakończeniu ich eksploatacji. Powstaje pytanie, jak wydajnie przetwarzać takie odpady bez szkody dla środowiska. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Repair3D przygotowane zostaną schematy odzyskiwania i ponownego wykorzystania. Będą się one opierać na zaawansowanych rozwiązaniach nanotechnologicznych, obróbce przyrostowej oraz materiałach z recyklingu i pozwolą na wytwarzanie produktów o wysokiej wartości dodanej, wykonanych w technologii druku 3D. Dzięki wykorzystaniu potencjału ekologicznego projektowania i integracji inteligentnych technologii autodetekcji, samonaprawy i recyklizacji projekt pozwoli stworzyć schemat rozproszonego recyklingu, który będzie można wdrożyć lokalnie.

Cel

The project aims at the development of innovative reclamation and repurposing routes for end-of-life plastic and carbon fibre reinforced polymer (CFRP) components. This will be achieved by employing advanced nanotechnology solutions, Additive Manufacturing (AM) and recycled resources, for the production of high added value 3D printed products with advanced functionalities. In this way, the combination of AM, polymer processing and recycling technologies could constitute a new paradigm of a distributed recycling process, easily implemented at local scale in collaboration with the industrial sector and collection facilities, in order to create competitive, highly customisable products at lower production costs, in a flexible digital environment that fully unravels the potential of eco-design and allows for integration of smart intrinsic self-sensing, self-repairing and recycling options. The project aims to address all aspects and stages of thermoplastic and CF reinforced thermoplastic 3D printing material development from recycled resources, starting with the selection of suitable waste streams, strategies for material repair, compatibilization and upgrade towards AM processing, compatibility between different thermoplastic matrices and the reinforcing fibres and nanoparticles, comparative assessment of various AM thermoplastic processing technologies and closed-loop material optimisation in terms of processability and performance.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-ST-IND-2018

Koordynator

WARRANT HUB SPA
Wkład UE netto
€ 340 250,00
Adres
Corso mazzini 11
42015 Correggio re
Włochy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Nord-Est Emilia-Romagna Reggio nell’Emilia
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (18)