CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Accelerating market introduction of the first real-time diagnistic and monitoring device for upper gastrointestinal bleeding (UGIB)

Opis projektu

Technologia czujników do wykrywania i monitorowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego stanowi zagrożenie dla życia i każdego roku jest przyczyną 2 milionów hospitalizacji w Europie i Stanach Zjednoczonych. Irlandzka firma EnteraSense opracowuje innowacyjną technologię czujników do wykrywania i monitorowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Naukowcy stworzyli kapsułkę z czujnikiem, którą połyka się w taki sam sposób jak dostępne obecnie na rynku kapsułki. Czujnik optyczny pozyskuje dane z otoczenia podczas przemieszczania się przez przewód pokarmowy. Dane te są przetwarzane w celu wykrycia obecności krwi i wysłania sygnału do zewnętrznego monitora. Technologia ta znacznie zwiększy możliwości diagnostyczne, z jakich mogą korzystać lekarze gastrolodzy. Aktualnie realizowany unijny projekt PillSense ma na celu optymalizację konstrukcji produktu, opracowanie komercyjnego procesu produkcji oraz uzyskanie zgody na stosowanie w warunkach klinicznych po przeprowadzeniu dwóch etapów badań klinicznych z udziałem ludzi.

Cel

Upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is a potentially life-threatening condition that affects approx. 2 million people annually in Europe and in the United States. Current UGIB diagnosis comprises a long and slow set of laboratory tests and culminates ultimately with an endoscopy which is the only conclusive mean for UGIB diagnosis. This results in an over usage of endoscopic resources every time there is a suspicion of a bleed. Clinical data shows that up to 60% of the time endoscopy and consequent hospital admission is not necessary. In addition, endoscopy is invasive, expensive (approx. €2433) and cannot deliver prolonged monitoring. Multi-disciplinary consortium led by EnteraSense are developing a disruptive technology ‘PillSense’ which enables real-time detection of UGIB and subsequent monitoring of high risk patients without the need of endoscopy. The product includes an ingestible capsule and an external receiver. The capsule contains an optical based sensor to detect bleeding in the upper gastrointestinal tract. EnteraSense development team has already proven the core technology through lab-testing and in-vivo clinical studies. During this FTI project, the consortium aims to optimise PillSense product design, gain regulatory approvals, develop a commercial scale manufacturing process and gain clinical approval through two stages in-human clinical trials. Successful development and commercialisation will enable consortium to generate revenues of €59million and a gross profit of €29million over five years- post commercialisation.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ENTERASENSE LIMITED
Wkład UE netto
€ 1 366 734,75
Adres
PENN ENGINEERING MERVUE BUSINESS AND TECHNOLOGY PA
H91D3T0 Galway
Irlandia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ireland Northern and Western West
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 952 478,21

Uczestnicy (5)