European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sulfur Enabled Annulations for Modular, Efficient and General Routes into Oxazoles

Opis projektu

Bardziej wydajna metoda wytwarzania związków azotowych

Struktury pierścieniowe zawierające azot (związki heterocykliczne) znajdują szerokie zastosowanie w przemysłach farmaceutycznym i agrochemicznym, stąd pojawia się zapotrzebowanie na nowatorskie metody pozwalające na wydajniejsze i bardziej elastyczne wytwarzanie tych związków. W ostatnim czasie obserwuje się nagły wzrost popularności nitrenoidów nukleofilowych stanowiących doskonałe reagenty pozwalające na uzyskiwanie związków heterocyklicznych zawierających azot. Reaktywność i selektywność tej metody zależy od połączenia katalizy przy pomocy złota i wysoce reaktywnych alkinów aktywowanych cząsteczką donora. Zespół finansowanego w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu SEAROX zamierza opracować bardziej ogólną metodę pozyskiwania związków heterocyklicznych zawierających azot. Dzięki wykazaniu zdolności podstawników opartych na siarce do nadawania niespotykanej dotąd regioselektywności reakcjom międzycząsteczkowym, badacze zamierzają rozwinąć metodę opartą na nitrenoidach poza ograniczony zakres stosowania alkinów i wpłyną tym samym na całą dziedzinę katalizy przy pomocy złota.

Cel

SEAROX will bring together the complementary expertise of Dr Prakash Sekar (ER, expertise in cross-coupling and directing effects in metal catalysis) with Dr Paul Davies (Host, expertise in gold catalysis, sulfur-based reaction development and nucleophilic nitrenoids) to pioneer the use of sulfur-based directing groups to establish optimal gold-catalysed annulations. SEAROX will deliver an efficient, modular and readily diversifiable method to access important motifs with broad utility in academic and industrial R+D. By reducing the chemical and energy demand of complex molecule preparation, the European science base and economy benefits from enhanced sustainability. Nucleophilic nitrenoids have emerged as highly effective reactants for the preparation of the nitrogen-based heterocycles ubiquitous across biologically active species and vital to the pharmaceutical and agrochemical industries. The novel reactivity and high selectivity from such methods depend on using strongly donor-activated alkynes. However, as the donor group translates into the products it limits their application. SEAROX will access more general and practically accessible heterocycle preparations by addressing the problems of donor-substitution. This project will also influence the wider gold catalysis field by establishing how S-directing effects impart unprecedented regioselectivity in intermolecular reactions. New substitution patterns and functional group combinations are needed to better probe chemical space in early stage drug discovery and SEAROX will equip PS with the skills to integrate scaffold and library design aspects within the new methods to deliver focused libraries of structurally-diverse oxazoles for phenotypic screening.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
Edgbaston
B15 2TT Birmingham
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
West Midlands (England) West Midlands Birmingham
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76