Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Light-REsponsive Nanomachines for Targeted Eradication of BactErial Pathogens in LocaLised InfectIONs

Opis projektu

Nanomaszyny w roli nowych środków przeciwdrobnoustrojowych

Oporność na antybiotyki to poważny, globalny problem, z którym zmaga się sektor ochrony zdrowia. Wymusza on konieczność opracowania nowatorskich antybiotyków. Nanomaszyny molekularne (ang. molecular nanomachine, MNM) to syntetyczne cząsteczki organiczne, które mogą przenikać przez dwuwarstwę lipidową – zdolność ta opiera się na ruchu obrotowym takich molekuł. Uważa się je za obiecujące alternatywne środki przeciwdrobnoustrojowe. Zespół finansowanego ze środków UE projektu REBELLION proponuje syntezę i identyfikację MNM, które reagują na światło. Naukowcy ocenią cząsteczki kandydackie, sprawdzając, czy są skuteczne w zwalczaniu różnych bakterii oraz czy są bezpieczne dla komórek ssaków. Takie innowacyjne środki przeciwdrobnoustrojowe cechują się nie tylko wyższą selektywnością, ale też niższym prawdopodobieństwem wywołania oporności.

Cel

Antimicrobial resistance (AMR) has been identified as a major threat to mankind in the 21st century. Thus, there is a critical need to develop new antimicrobials and new delivery strategies to preserve the viability of the existing antibiotics. One such strategy is the use of molecular nanomachines (MNMs) for targeted and controlled inactivation of bacterial pathogens.
REBELLION aims to develop new light responsive MNMs against bacterial pathogens with minimal damage to mammalian tissues. This strategy will provide a therapeutic advantage in terms of efficacy and selectivity compared with current therapeutics while minimizing the potential for the development of AMR.
The proposed research programme combines (1) chemical synthesis of new MNMs, (2) assessment of their efficacy against clinically relevant bacterial pathogens, (3) evaluation of their safety to mammalian cells and (4) in vivo efficacy testing. The results obtained have the potential to lead to an alternative, entirely novel class of antimicrobials (MNMs) and to become a stepping stone towards future clinical trials.
REBELLION is a vital, multidisciplinary and international endeavor that will bring together this fellow’s core expertise in microbial photobiology with (1) antibiotic resistance and infection at IdISBa (beneficiary, Spain), (2) state-of-the-art technology in light-driven antimicrobial therapy, and experience in in vitro and in vivo drug efficacy testing championed by GAMA Therapeutics (host, USA) and (3) expert knowledge in nanomachine synthesis by the Nanotechnology Department of Rice University (co-host, USA).
I will be trained by top-level scientists and widen my network and competencies through advanced training in nanotechnology, infection, and drug development and testing. This action will catalyze my career into an independent and mature researcher with an eclectic skill set geared toward producing a unique contribution to European excellence in antimicrobial discovery technology.

Koordynator

FUNDACIO INSTITUT D'INVESTIGACIO SANITARIA ILLES BALEARS
Wkład UE netto
€ 245 732,16
Adres
CARRETERA DE VALLDEMOSSA, 79
07120 Palma
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Illes Balears Mallorca
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 245 732,16

Partnerzy (1)