Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative End of Life procedures for REcycling INTEGRAl welded Al-Li Aerostructures

Opis projektu

Demontaż i recykling metalowych konstrukcji samolotów

Technologie spawalnicze mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia masy kadłubów samolotów i mogą zastąpić nitowanie w konstrukcjach lotniczych. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu ReINTEGRA zamierzają skupić się na opracowaniu procedur demontażu i recyklingu zintegrowanych paneli zgrzewanych, będących nowatorskim rozwiązaniem stworzonym z myślą o nowych, lekkich samolotach. Badacze skoncentrują się na badaniu różnych technik cięcia pozwalających na zmniejszanie rozmiaru oraz całkowity rozdział wszystkich materiałów, a także na określeniu, w jaki sposób techniki te wpływają na możliwości recyklingu stopów aluminium i litu. Rozdzielone frakcje metali zostaną przetworzone w pilotażowym zakładzie przetapiania odpadów, natomiast wytworzone stopy metali zostaną poddane analizie w celu opracowania rankingu na podstawie kosztów oraz oddziaływania na środowisko. Dzięki temu naukowcy będą w stanie wybrać najlepszą opcję dla recyklingu paneli zgrzewanych przy pomocy laserów lub tarciowo z mieszaniem materiału zgrzeiny.

Cel

The REINTEGRA Project focuses on development of dismantling and recycling procedures for integral welded panels, that are under development for new lightweight and cost-effective aircraft structures within the Eco-Design for Airframe (EDA) activity in the Clean Sky programme. This project will investigate different cutting strategies, ranging from cutting only for size reduction to full separation of all materials, and determine their influence on recyclability of 3rd generation of Al-Li alloys. Furthermore, the need to eliminate primer and topcoats and different decoating methods will be investigated. The separated metallic fractions will be processed in a pilot melting facility and the produced metallic alloys characterised in order to establish a ranking in terms of costs, environmental impact and effectivity, that allows to select the best option for recycling Laser Beam Welded (LBW) and Friction Stir Welded (FSW) panels.
Also, a recycling compatibility tool (software) will be developed to determine compatibility of different Al-Li alloys, filler material and coatings. First, the theoretical composition of mixed materials per weld length will be calculated and then, this composition will be corrected with experimental data from remelting tests regarding element fading/enrichment. The results will be compared with commercial alloys and the recycling compatibility with primary alloys estimated. The aim is to valorize as much as possible of the valuable alloying elements.
The proposed new procedures for dismantling and recycling will be tested both, at coupon level and at live panel dismantling experiment, in which materials will be identified, sorted and pre-treated. The separated metallic fractions will be processed in a pilot melting facility and the produced metallic alloys characterised. Materials and energy flows, emissions and waste generation will be inventoried during the new End of Live process tested and provided to TM for the Life Cycle Assessment (LCA)

Koordynator

FUNDACION AZTERLAN
Wkład UE netto
€ 201 495,00
Adres
ALIENDALDE 6
48200 Durango
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Bizkaia
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 231 100,00

Uczestnicy (3)