Skip to main content

The future of precise personalised robotic physiotherapy

Opis projektu

Meet the new massage robot

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-1
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

FUTURE SENSE SOCIEDAD LIMITADA
Adres
C/ Miguel Villanueva 2, 6 - 3
26001 Logrono
Hiszpania
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 50 000