Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integrated Multimodal Airport Operations for Efficient Passenger Flow Management

Opis projektu

Wsparcie nowych operacji na lotniskach

Zintegrowany system transportu, który jest zrównoważony, bezpieczniejszy i inteligentniejszy, należy do głównych priorytetów Unii Europejskiej. Finansowany przez UE projekt IMHOTEP ma wyjść poza ramy wspólnego podejmowania decyzji i zakłada przekazywanie informacji z systemów transportu lotniczego do sieci transportu publicznego z korzyścią dla pasażerów. Celem jest opracowanie koncepcji operacji oraz zestawu metod i narzędzi analizy danych, które umożliwią wymianę informacji, zapewnią wspólną świadomość sytuacyjną i pozwolą na współpracę w czasie rzeczywistym między portami lotniczymi i zainteresowanymi stronami z sektora transportu naziemnego. Aby przetestować te nowo opracowane metody i narzędzia, na lotniskach Palma de Mallorca i Londyn-City zostanie przeprowadzony szereg studiów przypadku.

Cel

The airport of the future is expected to become a multimodal connection platform, creating the conditions for travellers to reach their destination by the most efficient and sustainable combination of modes and allowing the airport and its surrounding region to make a better use of their resources. The goal of IMHOTEP is to develop a concept of operations and a set of data analysis methods, predictive models and decision support tools that allow information sharing, common situational awareness and real-time collaborative decision-making between airports and ground transport stakeholders. The specific objectives of the project are the following:
1. Propose a concept of operations for the extension of airport collaborative decision-making to ground transport stakeholders, including local transport authorities, traffic agencies, transport operators and mobility service providers.
2. Develop new data collection, analysis and fusion methods able to provide a comprehensive view of the door-to-door passenger trajectory through the coherent integration of different types of high resolution passenger movement data collected from personal mobile devices and digital sensors.
3. Develop predictive models and decision support tools able to anticipate the evolution of an airport’s passenger flows within the day of operations and assess the operational impact on both airport processes and the ground transport system, with the aim of enabling real-time collaborative decision-making between airports and ground transport stakeholders and enhanced passenger information services.
4. Validate the proposed concept and the newly developed methods and tools through a set of case studies conducted in direct collaboration with airports, local transport authorities and transport operators. The case studies will cover two airports with heterogeneous characteristics and serving different markets, namely the Palma de Mallorca and the London City airports.

Koordynator

NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL
Wkład UE netto
€ 495 987,50
Adres
PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN 4 2 PLANTA
28020 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 495 987,50

Uczestnicy (8)