Skip to main content

Satiety Innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe podejście do kontroli apetytu

Kontrola apetytu jest ważnym aspektem zachowywania masy ciała. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu pracowali nad żywnością, która zawiera składniki wywołujące poczucie sytości, oraz ocenili, czy taka metoda kontroli masy ciała jest uzasadniona.

Technologie przemysłowe
Zdrowie

W ramach projektu SATIN (Satiety innovation) opracowano żywność regulującą apetyt na trzy sposoby: zmniejszając poczucie głodu, przyspieszając poczucie sytości podczas spożywania posiłku i zwiększając poczucie sytości między posiłkami. Naukowcy osiągnęli swoje cele dzięki zaawansowanym technologiom rafinacji i przetwarzania żywności według właściwości wywołujących sytość. Zespół przeprowadził badania w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności tych nowych produktów żywnościowych. Naukowcy opracowali platformę do badań przesiewowych składników żywności in vitro, która obejmuje dynamiczny model sztucznego przewodu pokarmowego, w którym prowadzi się symulację trawienia i wpływu żywności na różne etapy tego procesu. Zespół wykorzystał model, aby sprawdzić, czy naturalne ekstrakty roślinne zwiększają sytość. Ten model został również wykorzystywany do oceny wpływu przetwarzania żywności na składniki pokarmowe. Innym aspektem projektu było wybranie potraw stanowiących typową dietę europejską i zmodyfikowanie ich przy użyciu określonych technik przetwarzania. Potrawy, jak również napoje, modyfikowano poprzez homogenizację i fermentację, a zupy – poprzez odtworzenie struktury i obróbkę cieplną. Zebrano około 80 prototypów i potraw kontrolnych oraz dodano do wielu z nich składniki zwiększające poczucie sytości. W badaniach in vivo naukowcy analizowali zmiany w mikroflorze i czynnościach jelita oraz biomarkery apetytu, aby dokonać walidacji platformy do badań przesiewowych in vitro. Wyniki wskazują na zmianę w składzie flory bakteryjnej po zastosowaniu zmodyfikowanej diety. Wyniki projektu mogą dostarczyć europejskim konsumentom szerokiego wachlarzu potraw o potwierdzonym działaniu zmniejszającym apetyt. Stworzono model kaskady sytości, który może znaleźć zastosowanie w tworzeniu nowych produktów. Model ten przyczyni się do zmniejszenia liczby nieefektywnych produktów trafiających do badań klinicznych, umożliwiając zbadanie większej liczby produktów w symulatorze działania ludzkiego jelita, co przyniesie korzyści dla przemysłu i konsumentów. Rezultaty projektu SATIN stworzą możliwość wprowadzenia na rynek różnych produktów i przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat korzyści zdrowotnych płynących ze stosowania metody kontroli masy ciała opartej na wywoływaniu sytości.

Słowa kluczowe

Kontrola apetytu, kontrola masy ciała, sytość, SATIN, przewód pokarmowy, flora bakteryjna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania