Skip to main content

Development of an oral Helicobacter Pylori vaccine

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prace nad szczepionką doustną przeciwko Helicobacter pylori

Zakażenie bakterią Helicobacter pylori (H. pylori) jest głównym czynnikiem wpływającym na wystąpienie chorób, takich jak zapalenie żołądka, choroba wrzodowa żołądka i rak żołądka, a także zwiększa ryzyko rozwoju bardziej zjadliwych, opornych na antybiotyki szczepów H. pylori. Doustna szczepionka zapobiegająca infekcji przyczyni się do wyeliminowania potrzeby leczenia za pomocą licznych leków, znacząco zwiększy stopień akceptacji ze strony pacjentów i zmniejszy ryzyko oporności na antybiotyki.

Badania podstawowe
Zdrowie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zapadalność na zakażenia H. pylori sięga 50% w krajach rozwiniętych i 80% w krajach rozwijających się. Zakażenie rozprzestrzenia się podczas zwykłych kontaktów międzyludzkich i może utrzymywać się przez całe życie, wywołując czynne i przewlekłe zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Wprawdzie większość zakażeń reaguje na antybiotykoterapię, jednak u niektórych pacjentów dochodzi do rozwoju oporności bakterii. Są oni nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby wywołane przez bakterie H.pylori ale również na bardziej poważne choroby wskutek bardziej wirulentnego zakażenia H. pylori. Aby rozwiązać ten problem medyczny, naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu HELICOVAXOR opracowali prototyp szczepionki doustnej przeciwko H. pylori. Celem było skuteczne zapobieganie i leczenie zakażeń H. pylori. Dzięki projektowi HELICOVAXOR osiągnięto znaczące postępy i zidentyfikowano praktyczną formułę inaktywowanej szczepionki całokomórkowej. Nowa formuła na bazie adiuwantów SmPill® wykazała zdolność do intensyfikacji odpowiedzi immunologicznej błony śluzowej jelit na szczepionkę całokomórkową. Ponadto adiuwant w połączeniu z inaktywowaną szczepionką całokomórkową zawierającą antygeny zwiększa skuteczność ochronną szczepionki przeciw zakażeniu H. pylori. Naukowcy połączyli szczepionkę całokomórkową i adiuwant w jednej tabletce – SmPill®. Ta metoda polega na kapsułkowaniu adiuwantu w formie solubilizowanej, który jest dostarczany wraz z antygenami w postaci zaawansowanej nanoemulsji lub miceli, które są stabilne w temperaturze pokojowej i zapewniają kontrolowane uwalnianie, docierając do konkretnych regionów przewodu pokarmowego. Wykorzystanie technologii SmPill® zwiększa aktywność immunologiczną i przyczynia się do poprawy skuteczności szczepionki w zakresie ochrony immunologicznej. Badanie wpływu toksykologicznego opracowanego prototypu szczepionki na myszy przebiegło pomyślnie. Zespół opracował odpowiedni zaawansowany proces produkcji doustnej szczepionki, co jest ważne dla przyszłej komercjalizacji. Przeprowadzono rozmowy ze specjalistycznymi firmami szczepionkowymi, które wykazały duże zainteresowanie. Trwają dalsze optymalizacje przedkliniczne w celu osiągnięcia wyższego stopnia immunizacji i ochrony. Wyniki przyczynią się do opracowania planu rozwoju klinicznego, dzięki którym szczepionka doustna HELICOVAXOR® będzie mogła zostać skutecznie wprowadzona na rynek. Rezultaty projektu stały się podstawą do przeprowadzenia badań klinicznych u ludzi oraz opracowania szczepionki doustnej przeciwko H. pylori. Produkt HELICOVAXOR® może zostać wiodącą szczepionką przeciwko H. pylori na rynku, ratując życie pacjentów i poprawiając ich jakość życia.

Słowa kluczowe

Szczepionka doustna, Helicobacter pylori, HELICOVAXOR, SmPill®, kontrolowane uwalnianie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania