Skip to main content

Controlled Autonomous Robot for Early detection and Rehabilitation of Autism and Intellectual Disability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorski robot budzi emocje w społeczności osób autystycznych

Finansowani przez Unię Europejską naukowcy opracowali pionierskiego robota terapeutycznego, który wspomaga diagnozowanie i leczenie autyzmu oraz związanej z nim niepełnosprawności intelektualnej. Robot charakteryzuje się niezwykle prostą obsługą, która jest możliwa przy użyciu smartfona, co oznacza, że rodzice mogą bez problemów korzystać z tego rozwiązania we własnych domach.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Spektrum zaburzeń autystycznych jest złożonym zaburzeniem rozwoju, które może powodować trudności w komunikacji oraz integracji społecznej. Bez odpowiedniego leczenia, zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą doprowadzić do wykształcenia zaburzeń lękowych, a także negatywnie wpływać na relacje osobiste i zawodowe, prowadząc nawet do niemożności znalezienia zatrudnienia. W samych Stanach Zjednoczonych, w 2014 roku spektrum zaburzeń autystycznych zostało zdiagnozowane u około 1 na 59 dzieci w wieku ośmiu lat, czyli 1-2 % przebadanej grupy. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że liczba ta jest znacznie zaniżona. Problem komplikuje dodatkowo fakt, że wiele dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych cierpi na towarzyszącą im niepełnosprawność intelektualną, która w niektórych przypadkach wymaga leczenia przez całe życie. Dzięki wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie”, finansowani przez Unię Europejską naukowcy pracujący nad projektem CARER-AID mogli zająć się usprawnieniem diagnostyki oraz leczenia dzieci, u których stwierdzono spektrum zaburzeń autystycznych oraz niepełnosprawność intelektualną. Problemy terapii konwencjonalnych Cechą charakterystyczną spektrum zaburzeń autystycznych jest brak umiejętności prawidłowego postrzegania emocji i interpretowania wyrazu twarzy. Dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i niepełnosprawnością intelektualną muszą stawiać czoła problemom związanym z gorzej wykształconymi umiejętnościami poznawczymi i adaptacyjnymi, co sprawia, że ich leczenie jest trudniejsze i często nie przynosi pożądanych skutków. Jednym z najważniejszych sposobów leczenia spektrum zaburzeń autystycznych jest nauka imitacji. Istniejące metody leczenia wymagają jednak udziału dwóch pielęgniarek, z których jedna wykonuje czynności, a druga pomaga dziecku, bądź pielęgniarki i robota, którego zachowania są aktywowane przez terapeutę kosztem interakcji z dzieckiem. Proste i skuteczne rozwiązanie Naukowcy skupieni wokół projektu CARER-AID opracowali prostego w obsłudze i autonomicznego robota humanoidalnego, który pozwala zarówno na diagnozowanie dzieci, jak i prowadzenie terapii poprzez angażowanie dziecka w różnorodne zabawy, takie jak na przykład odwzorowywanie ruchów lub rozpoznawanie emocji, które pomagają w wykrywaniu oraz leczeniu typowych problemów związanych ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz niepełnosprawnością intelektualną. Algorytmy sztucznej inteligencji automatycznie analizują zarejestrowany obraz wideo, na podstawie którego robot może nawet przekazywać informacje zwrotne. Oprogramowanie wykorzystuje prosty interfejs użytkownika, dostępny przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia, nawet ze smartfonów. Postępy osiągnięte dzięki nowemu rozwiązaniu są ogromne i pozwalają na skuteczne pokonanie ograniczeń związanych z zastosowaniem robotów poprzez umożliwienie przekazania kontroli nad robotem w prosty sposób każdemu posiadaczowi smartfona. Wstępne wyniki są naprawdę obiecujące. W ramach eksperymentów prowadzonych przez stypendystkę Danielę Conti, sześcioro dzieci hospitalizowanych ze spektrum zaburzeń autystycznych i różnymi poziomami niepełnosprawności umysłowej ośmiokrotnie uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych z udziałem robota na przestrzeni czterech tygodni. Jak twierdzi Alessandro di Nuovo, koordynator projektu: „dzieci były w stanie skutecznie nauczyć się nowych umiejętności od robota i wykorzystać je w interakcjach międzyludzkich. Badanie kontrolne przeprowadzone trzy miesiące później udowodniło, że dzieci zachowały nabyte umiejętności”. Sukces pilotażowego badania może pozwolić także na wykorzystanie robota do opowiadania emocjonalnych historii zdrowym dzieciom, dzięki czemu nauczyciele będą mogli skupić się na bardziej wyspecjalizowanych zadaniach. Zespół pracuje obecnie nad adaptacją technologii w celu pomocy pielęgniarkom w zmniejszaniu lęku przed inwazyjnymi zabiegami, takimi jak pobieranie krwi do badania lub nastawianie złamanej kości u dzieci autystycznych. Prowadzone są także rozmowy z producentami robotów, które mogą doprowadzić do możliwości połączenia oprogramowania z istniejącymi robotami, co umożliwi rozpoczęcie produkcji na dużą skalę. Projekt CARER-AID skutecznie opracował humanoidalnego robota, który pozwoli na poprawę diagnostyki i usprawnienie leczenia dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i niepełnosprawnością intelektualną. Prosty w obsłudze robot-pomocnik wspierający monitorowanie i leczenie dzieci, kontrolowany przy pomocy smartfona może skutecznie odmienić życie dzieci cierpiących na te zaburzenia. Konsorcjum projektu zamierza umożliwić szeroki dostęp do rozwiązania poprzez publikację kodu źródłowego oprogramowania, który będzie dostępny do pobrania za darmo ze strony internetowej projektu.

Słowa kluczowe

CARER-AID, dzieci, robot, spektrum zaburzeń autystycznych, niepełnosprawność intelektualna, leczenie autyzmu, smartfon, oprogramowanie, leczenie, humanoidalny, diagnoza, sztuczna inteligencja, autonomiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania