Skip to main content

CEN standard Certified Experts EU-wide qualification and training scheme based on EPBD mandated CEN standards

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szkolenie specjalistów w zakresie efektywnego energetycznie budownictwa

Jeśli Unia Europejska chce myśleć o osiągnięciu postawionych sobie celów klimatycznych, musi koniecznie zwiększyć efektywność energetyczną budynków. Taki proces wymaga jednak wykształcenia fachowców z sektora budowlanego w zakresie prowadzenia remontów z myślą o ekologii i zrównoważonym rozwoju. Aby pomóc w realizacji tego zadania uruchomiono finansowany ze środków EU projekt, w ramach którego powstał program szkolenia i certyfikacji w zakresie efektywnego energetyczne budownictwa. Jest on przeznaczony dla fachowców w dziedzinach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Energia

Europejskie zasoby budowlane odpowiadają za 40 % całkowitego zużycia energii w UE oraz 36 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych, co przekłada się na olbrzymi ślad węglowy. „Ponad jedna trzecia budynków w Unii Europejskiej ma przeszło 50 lat, a blisko trzy czwarte tej grupy stanowią budynki nieefektywne energetycznie”, mówi Johan Zirngibl, samodzielny pracownik naukowy koordynujący finansowany ze środków UE projekt CEN-CE (CEN standard Certified Experts EU-wide qualification and training scheme based on EPBD mandated CEN standards). „Jeśli UE chce myśleć o osiągnięciu założeń klimatycznych spisanych w Europejskim Zielonym Ładzie, dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % i osiągnięciu neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla przed rokiem 2050, budynki te będą musiały przejść kompleksowe remonty”. Z myślą o dwukrotnym zwiększeniu tempa remontów budynków w następnym dziesięcioleciu, UE uruchomiła inicjatywę fali remontów (ang. renovation wave initiative, RWI). Zanim jednak fachowcy w zakresie budownictwa będą mogli podjąć działania, muszą dowiedzieć się, jak należy robić to w zrównoważony i efektywny energetycznie sposób. Właśnie w tym pomoże im projekt CEN-CE. Jak wyjaśnia Zirngibl: „Projekt CEN-CE ma na celu opracowanie planów podnoszenia kwalifikacji i prowadzenia szkoleń w zakresie efektywnych energetycznie działań budowlanych”

Certyfikacja ekspertów HVAC

Uniezależnienie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków (HVAC) od emisji dwutlenku węgla stanowi główny cel wprowadzenia RWI, dlatego też w ramach projektu CEN-CE powstał szereg programów szkoleniowych przeznaczonych właśnie dla fachowców zajmujących się tym obszarem. „Specjaliści zajmujący się systemami HVAC odgrywają niebywale ważną rolę w osiąganiu efektywności elektrycznej, szczególnie w zakresie prac renowacyjnych, które zwykle wymagają wymiany systemów ogrzewania i chłodzenia budynku lub ich modernizacji”, zauważa Zirngibl. Powstałe w ramach projektu CEN-CE programy szkoleniowe obejmują zarówno poszczególne normy, jak i szersze kwestie, takie jak przyjęcie holistycznego podejścia do oceny charakterystyki energetycznej budynku. Podstawą ich utworzenia były normy ustalone przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). „Choć niektóre z tych norm dotyczą codziennej pracy fachowców z branży HVAC, inne odnoszą się do przyszłych wyzwań, takich jak obliczanie łącznych kosztów i integracja odnawialnych źródeł energii”, wyjaśnia Zirngibl. „Z tego powodu samo przeprowadzanie szkoleń w zakresie poszczególnych zagadnień technicznych nie wystarczy i potrzebna jest również organizacja uzupełniających szkoleń oferujących przekrojową wiedzę specjalistyczną”. Plany szkoleń i podnoszenia kwalifikacji powstają z myślą o pracownikach średniego i wyższego szczebla. W ich skład wchodzą zarówno zajęcia praktyczne, jak i wykłady. Równolegle zostanie uruchomiony system kształcenia elektronicznego. Zirngibl dodaje: „Specjaliści, którzy przeszli już to szkolenie, zgłaszają się do nas z opiniami i są one wyraźnie pozytywne”. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą przystąpić do testu, aby uzyskać możliwość zostania certyfikowanymi specjalistami CEN-CE. Zdanie testu będzie skutkować dodaniem nazwiska uczestnika do publicznie dostępnej listy profesjonalistów z certyfikacją CEN-CE, dzięki czemu każdy z łatwością znajdzie wykwalifikowanego fachowca HVAC. Zespół projektu CN-CE szuka obecnie partnerów, którzy pomogą prowadzić ten program szkoleń na rynek.

Nie tylko remonty

Podnoszenie wiedzy i kompetencji technicznych wśród pracowników sektora budowlanego ma się przyczynić do osiągnięcia przez UE założonych celów klimatycznych. Zirngibl zauważa: „Aby planowana przez władze Europy »fala renowacji« mogła faktycznie przetoczyć się przez kontynent, będziemy potrzebować wykwalifikowanej siły roboczej oraz narzędzi oceny jakości. „Projekt CEN-CE położył podwaliny pod prowadzenie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji, musimy więc zacząć je realizować i dzięki temu uzyskać korzyści w przyszłości”. Jednocześnie należy pamiętać, że szkolenia CEN-CE nie są ograniczone wyłącznie do działań związanych z renowacją – wiedza zdobywana w ich czasie ma także zastosowanie do nowych projektów budowlanych. Zirngibl podsumowuje: „Zgodnie z dyrektywą w spawie charakterystyki energetycznej budynków do 2021 roku wszystkie nowe budynki muszą charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energetycznym. Miało to w oczywisty sposób wpływ na naszą pracę i oferowane szkolenie. Tego rodzaju wymóg sprawia, że specjalista musi rozumieć kwestie związane z systemami technicznymi w budynku na poziomie zbliżonym do eksperckiego. Mieliśmy tego świadomość, więc szkolenie opracowane w ramach projektu CEN-CE oferuje taki właśnie poziom wiedzy”.

Słowa kluczowe

CEN-CE, efektywność energetyczna, budowa, renowacja, ogrzewanie i chłodzenie, HVAC, zużycie energii, sektor budowlany, Europejski Komitet Normalizacyjny, CEN

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania