Skip to main content

The IntelliDogTrainer, a new high throughput training device to train high level security dogs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy system pozwala na szkolenie nowej generacji psów policyjnych

W Unii Europejskiej potrzebne są psy przeszkolone do wykrywania ładunków wybuchowych, ale standardowe szkolenie takich zwierząt jest zbyt czasochłonne. Na szczęście z pomocą przychodzą nowe technologie.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

Terroryzm pozostaje realnym zagrożeniem dla Europejczyków, zwłaszcza w przypadku dużych publicznych zgromadzeń i wydarzeń, co oznacza konieczność systematycznego wykrywania materiałów wybuchowych. Tutaj niezmiennie najskuteczniejszym narzędziem okazują się psy, których węch jest o wiele bardziej czuły niż jakiekolwiek dostępne detektory chemiczne. Ponadto, w odróżnieniu od maszyn, psy są zwinne, mobilne i niedrogie w utrzymaniu. Jednak biorąc pod uwagę ostatni wzrost zapotrzebowania na psy policyjne, w Europie jest za mało takich wyspecjalizowanych czworonogów. Temperamentu wymaganego do zadań poszukiwawczych nie da się wytrenować i dlatego większość psów nie przechodzi szkolenia. Nawet w przypadku psów o odpowiednich uzdolnieniach, szkolenie jest czasochłonne i pracochłonne, a tym samym drogie. Wydaje się mało prawdopodobne, by tradycyjne szkolenie było w stanie zaspokoić istniejące w Europie zapotrzebowanie na takie psy. W ramach finansowanego przez UE projektu IDT opracowano nowy system szkoleniowy, który umożliwi wyszkolenie odpowiedniej liczby psów służbowych. System wykorzystuje nowe przenośne urządzenie do szkolenia w zakresie rozpoznawania zapachów.

Skrzynka tajemniczych zapachów

IntelliDog Trainer (w skrócie IDT) składa się z metalowej skrzyni, o wielkości stolika kawowego, z siedmioma otworami na górnej powierzchni. Pod otworami znajdują się umieszczone na karuzeli pojemniki z różnymi substancjami. Pojemniki losowo zmieniają położenie wewnątrz skrzyni. Pies musi zidentyfikować pojemnik, wąchając właściwy otwór w odpowiedni sposób, a jeżeli mu się uda, otrzymuje nagrodę. „Psy postrzegają skrzynię jako zabawkę, która rozdaje ciasteczka, dlatego chętnie z nią pracują i wracają do niej”, mówi koordynator projektu dr Harry Knot. Za pomocą aplikacji na telefon komórkowy trenerzy mogą ustawić liczbę otworów, częstotliwość zmiany położenia i czas na wykonanie zadania. W ten sposób mogą też określić poziom trudności. W miarę postępów szkolenia można zmniejszyć ilość substancji zapachowej.

Lepsza skuteczność

Hodowcy mogą używać urządzenia do wstępnej selekcji szczeniąt, a psy o odpowiednich zdolnościach mogą być przygotowane do zaawansowanego szkolenia przez policję lub wojsko. Poprawia to skuteczność treningu dzięki eliminowaniu nieodpowiednich psów ze szkoleń na wczesnym etapie. Nowy system pozwala ponadto trenerom szkolić więcej niż jednego psa na raz, co stanowiło dotychczas istotne ograniczenie. Co więcej, IDT zmniejsza zależność psów od jednego trenera lub opiekuna, a także zmniejsza nacisk na polecenia językowe. Dzięki temu psy z jednego kraju mogą pracować w innym kraju lub pod opieką kilku osób, co obecnie nie jest możliwe. System wprowadza zatem także tak potrzebną normalizację na poziomie europejskim. Dla naukowców wyzwaniem okazała się współpraca z klientami, takimi jak policja i wojsko. „Trudno do nich dotrzeć, niechętnie też dzielą się informacjami na temat stosowanych przez siebie praktyk”, mówi dr Knot. „Ponadto, stawiają bardzo wysokie wymagania. Na przykład wojskowi powiedzieli nam: »spuścimy wasze urządzenie 10 razy z wysokości 2 metrów i nadal będzie musiało działać«”. Zespół IDT opracował bardzo dobrze działający prototyp, ale będzie potrzebował jeszcze jednej fazy prac inżynieryjnych, aby stworzyć produkt spełniający takie wymagania. System szkoleniowy pozwala stosować zapachy dowolnych substancji, z wykrywania których muszą być szkolone psy. Oprócz materiałów wybuchowych są to pieniądze, narkotyki i inne przemycane przedmioty oraz toksyny. Dzięki temu docelowy rynek będzie znacznie większy niż ten, który założono w pierwotnym biznesplanie dla urządzenia IDT, i będzie wykraczał poza UE. Rozwiązania opracowane w projekcie IDT dają nadzieję na skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Możliwość niedrogiego i skutecznego szkolenia odpowiedniej liczby psów pomoże władzom lepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Europy.

Słowa kluczowe

IDT, pies, szkolenie, system szkoleniowy, pies wykrywający bomby, materiały wybuchowe, rozpoznawanie zapachu, urządzenie szkoleniowe, IntelliDog Trainer

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania