Skip to main content

Shearwaters' Olfaction: a comparative study of sensory ecology in the Mediterranean Sea and Atlantic Ocean

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ptaki morskie przemieszczają się, korzystając z węchu

Naukowcy dowiedli, że ptaki morskie, jak np. petrele, korzystają ze zmysłu powonienia w poszukiwaniu pożywienia, towarzyszy i drogi do domu. Wciąż jednak niewiele wiadomo na temat dokładnego działania tej olfaktorycznej nawigacji.

Zmiana klimatu i środowisko

W finansowanym przez UE projekcie SOMA podjęto badania nad burzykiem żółtodziobym (Calonectris diomedea), aby lepiej zrozumieć, jak ptak ten reaguje na wskazówki zapachowe. Burzyk żółtodzioby został wytypowany do badania ze względu na jego powszechne występowanie. Na początku naukowcy przetestowali zdolność ptaków do odnajdywania pokarmu, wykorzystując substancję zwaną siarczkiem dimetylu (DMS) — występujący w powietrzu związek chemiczny towarzyszący bogatym w pożywienie obszarom morskim. Odkryli, że zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i naturalnych, ptaki przyciągał zapach DMS. W innym eksperymencie naukowcy zablokowali u ptaków zmysł powonienia i testowali, czy są w stanie powrócić do domu w nocy. To doświadczenie pokazało, że ptaki te, po zablokowaniu zmysłu powonienia, czekały na nadejście dnia, w przeciwnym zaś razie odnajdywały drogę do domu nocą. Eksperymenty te podkreśliły ważną rolę zmysłu powonienia w codziennych zwyczajach petreli i innych ptaków morskich.

Słowa kluczowe

Ptaki morskie, zmysł powonienia, pożywienie, nawigacja olfaktoryczna, burzyk żółtodzioby, siarczek dimetylu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania