Skip to main content

Novel Integrated Photonic Devices for High-Power Ultrashort Pulse Generation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe lasery do zastosowań medycznych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował nową generację ultraszybkich półprzewodnikowych urządzeń fotonicznych. Mogą one zastąpić drogie i masywne ultraszybkie lasery działające w obszarze bliskiej podczerwieni w wielu różnych dziedzinach.

Zdrowie

Monolitycznie zintegrowane półprzewodnikowe urządzenia fotoniczne potrafią generować ultrakrótkie impulsy o bardzo dużej mocy dzięki swojej stabilności, niezawodności i przenośności. Choć nadają się do wielu zastosowań biomedycznych, naukowcy chcą jeszcze zwiększyć ich możliwości. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Novel integrated photonic devices for high-power ultrashort pulse generation" (NINTENDU-PULSE) stworzyli urządzenie lasery półprzewodnikowe charakteryzujące się znacznie lepszą mocą szczytową, dostrajalnością, jakością wiązki oraz zakresem widma. Do najważniejszych osiągnięć projektu NINTENDU-PULSE należy stworzenie wzmacniacza generatora podstawowego (MOPA) o mocy szczytowej 1,26 mikrometra, który z powodzeniem zastosowano w obrazowaniu wielofotonowym. Inne zadanie polegało na opracowaniu MOPA z szerokim zakresem impulsów oraz opartego na strukturach z kropek kwantowych o zmienionej częstotliwości, w wyniku czego uzyskano dostrajalne impulsy pikosekundowe o długości od 1187 do 1283 nm. Zbudowano laser 980 nm z wnęką zewnętrzną i pasywną synchronizacją modów o maksymalnej mocy szczytowej 5,26 W oraz wyjątkowo niskich zakłóceniach. Zwieńczeniem prac prowadzonych w ramach projektu było zbudowanie lasera opartego na studniach kwantowych z synchronizacją modów emitujący 2 długości fal i generujący sekwencje impulsów pikosekundowowych o częstotliwości 20 GHz. Wszystkie te urządzenia laserowe mogą znaleźć zastosowanie w obrazowaniu medycznym i chirurgii laserowej.

Słowa kluczowe

Medycyna laserowa, ultraszybki półprzewodnik, ultraszybkie lasery, ultrakrótkie impulsy, zintegrowane urządzenia fotoniczne, wzmacniacz generatora podstawowego, obrazowanie wielofotonowe, impulsy pikosekundowe, obrazowanie medyczne, chirurgia laserowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania