Skip to main content

INNOVATIVE APPROACHES TO PHENOTYPE MOOD DISORDERS IN MOUSE MODELS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie nad depresją w modelu myszy

Depresja duża to przewlekła, mogąca zagrażać życiu choroba, która dotyka 10–15% ludzi na całym świecie. Projekt finansowany przez UE skupia się na zastosowaniu modeli myszy w badaniach podstawy neuronalnej regulacji nastroju.

Zdrowie

Depresja jest jedną z dziesięciu najczęstszych przyczyn zachorowalności i śmiertelności na świecie. Jest także związana z obciążeniem ekonomicznym. W samej Europie koszt tej choroby wynosi około 120 miliardów euro rocznie. W projekcie "Innovative approaches to phenotype mood disorders in mouse models” (MODELMOOD) zastosowano system Intellicage, dzięki któremu badacze mogą automatycznie mierzyć reakcje behawioralne każdego osobnika w grupie. Reakcje te można następnie wykorzystać do opracowania i weryfikacji nowych eksperymentalnych protokołów, które pozwalają na wysoce wydajną, innowacyjną i kompleksową charakterystykę behawioralną obecnych i przyszłych modeli myszy w badaniach nad depresją. Badacze opracowali trzy protokoły służące do pomiaru zmian behawioralnych związanych z depresją u myszy. Pierwszy protokół polegał na rozdziale wzorców i na tym etapie uczono myszy reakcji na kolorowe bodźce świetlne. Światła żółte i niebieskie stanowiły odpowiednio nagrodę lub nieprzyjemne zdarzenie oraz odwrotnie. Badacze wykorzystywali krzywe uczenia się badanych zwierząt lub kontynuowali badania nad rozróżnieniem kolorów jako pomiaru zachowania przypominającego depresję. W drugim protokole, który stanowił test błędu poznawczego, wykorzystywano podobne kolory do pomiaru, czy myszy mają pozytywny lub negatywny błąd poznawczy. Końcowy protokół miał na celu rozróżnienie pomiędzy unikaniem "chęci" lub "pragnienia" przyjemności; taki stan nosi nazwę anhedonii. Wszystkie trzy protokoły zostały zweryfikowane poprzez zastosowanie eksperymentalnych modeli depresji lub oceny skutków leków przeciwdepresyjnych. Oprócz parametrów behawioralnych badane są neurochemiczne i hormonalne punkty końcowe w celu wykazania, że zmieniono także funkcje mózgu. Wartość modelu MODELMOOD polega na tym, że stanowi on nowe narzędzie do dalszego badania mechanizmów neuralnych, które leżą u podstaw podatności na dużą depresję i zdrowienie z niej. Naukowcy mają nadzieję, że te badania dadzą możliwość lepszego zrozumienia etiopatologii depresji dużej. Nowa wiedza umożliwi osiągnięcie nowych celów przy opracowywaniu nowoczesnych farmakoterapii.

Słowa kluczowe

Depresja, model myszy, duża depresja, podstawa neuronalna, regulacja nastroju, zaburzenie nastroju u fenotypu, Intellicage, odpowiedź behawioralna, rozdział bodźców, błąd poznawczy, anhedonia, lek przeciwdepresyjny, funkcja mózgu, farmakoterapia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania