Skip to main content
European Commission logo print header

Development of Personalised Food using Rapid Manufacturing for the Nutrition of elderly Consumers

Article Category

Article available in the following languages:

Żywność spersonalizowana dla osób starszych

Więcej niż 1 osoba na 5 w wieku powyżej 50 lat cierpi na dysfagię, problemy z przeżuwaniem i przełykaniem. W ramach projektu finansowanego ze środków UE naukowcy pracują nad żywnością spersonalizowaną przeznaczoną dla tej populacji.

Zdrowie icon Zdrowie

Ideą przewodnią projektu "Development of personalised food using rapid manufacturing for the nutrition of elderly consumers" (PERFORMANCE) jest opracowanie i walidacja całościowego, spersonalizowanego łańcucha dostaw żywności dla osób słabych i starszych przebywających w domach opieki i ośrodkach wspomaganego życia lub w domach. Łańcuch dostaw zaczyna się od preferencji żywnościowych osób starszych, a następnie obejmuje produkcję i dostawę spersonalizowanej, specjalnie upostaciowanej żywności. Łańcuch ten kończy się konsumpcją żywności. Niepowtarzalny charakter tego projektu polega na wykorzystaniu innowacyjnego drukowania 3D do produkcji żywności, która jest pakowana i wysyłana w formie zamrożonej, gotowej do podgrzania w kuchence mikrofalowej. Naukowcy zagwarantowali również wartość odżywczą takiej żywności. Jak dotąd zespół projektu dokonał dużych postępów. Określono wymogi konsumentów w zakresie wartości odżywczych oraz ich preferencje. Określono konkretne łańcuchy dostaw, naniesiono je na mapę i poddano ocenie, aby określić niezbędne wymogi związane z logistyką i dystrybucją. Określono również wybór plastikowych materiałów do podawania i pakowania, nadających się do użycia w kuchence mikrofalowej. Korzystając z szeroko zakrojonych badań przesiewowych i eksperymentów, naukowcy opracowali mieszankę umożliwiającą przekształcanie określonych rodzajów żywności w żywność galaretowatą oraz pianki żelowe gotowe do drukowania 3D. Aby osiągnąć ten etap naukowcy musieli określić prawidłowe współczynniki przecieru żywnościowego, środka żelującego oraz makroskładników odżywczych, takich jak olej i białka serwatki. Opracowane nowe technologie i produkty dysponują potencjałem poprawy smaku i jakości odżywczej żywności dla osób z dysfagią. Posiłki te są również dostosowane do indywidualnych wymogów związanych z rozmiarem porcji, określoną wartością kaloryczną i odżywczą oraz preferencjami dotyczącymi konsystencji. Projekt PERFORMANCE jest pierwszym projektem wykorzystującym technologię drukowania 3D dla potrzeb grupy docelowej obejmującej ponad 10 milionów osób słabych i starszych w Europie. Personalizacja produkcji żywności jest słabo wykorzystywaną, ale szybko rozwijającą się dziedziną przemysłu dysponującą potencjałem wykorzystania na wiele innych sposobów.

Słowa kluczowe

Żywność spersonalizowana, osoby starsze, dysfagia, szybka produkcja, odżywianie, drukowanie 3D

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania