Skip to main content
European Commission logo print header

Reactive oxygen species (ROS) as Elixirs against chronic Disease: OXidative regulatory mechanisms In T cells and neutrophils.

Article Category

Article available in the following languages:

Reaktywne formy tlenu utrzymują układ odpornościowy pod kontrolą w trakcie stanu zapalnego

Stan zapalny to zmora zdrowego starzenia się oraz zapowiedź choroby przewlekłej. Finansowany przez UE projekt REDOXIT wdrożył nową strategię leczenia mającą na celu łagodzenie reakcji odpornościowych i zapalnych, które „wymykają się spod kontroli”.

Zdrowie icon Zdrowie

Cele projektu REDOXIT były bardzo ambitne. Badacze musieli zarządzać transferem wiedzy pomiędzy trzema europejskimi uniwersytetami i firmą biotechnologiczną, Redoxis AB z Lund (Szwecja), a także na nowo zrozumieć nowatorskie podejścia do leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Równy nacisk na szkolenie badaczy i zwalczanie choroby

Projekt ten, realizowany w ramach programu „Maria Skłodowska-Curie”, koncentrował się na rozwijaniu umiejętności technicznych i umiejętności miękkich badaczy, aby pomóc im osiągnąć sukces w obecnych wysoce konkurencyjnych i multidyscyplinarnych sektorach. „Badacze spędzający czas na pracy naukowej zostali przeszkoleni z zakresu nowych umiejętności technicznych i związanych z innowacjami, a także z zakresu wprowadzania rozwiązań na rynek poprzez nieformalną obserwację pracy innych osób”, wyjaśnia Helen Griffiths, profesor nauk biomedycznych na Uniwersytecie w Surrey i koordynatorka projektu. „Obecnie naukowcy prowadzący badania naukowe potrzebują wielu umiejętności. Nie wystarczy, że będą w stanie zaprojektować i poprowadzić wspaniałe eksperymenty laboratoryjne, powinni także rozumieć, w jaki sposób w trakcie badań powstaje własność intelektualna i jak skutecznie przekazywać wyniki naukowe”, dodaje. „Rozwój badaczy na wczesnym etapie kariery w ramach tego projektu jest jednym z aspektów, które napawają nas największą dumą”, oznajmia entuzjastycznie Griffiths. Pięciu z ośmiu badaczy otrzymało wyższe stopnie naukowe, zaś wspólna praca przyczyniła się do ich sukcesu. Ponadto trzech naukowców na wczesnym etapie kariery ma już zapewnioną pozycję w branży. Kluczowe wyniki naukowe obejmują dwie nowatorskie substancje chemiczne, które z powodzeniem wykorzystano w modelach leczenia zapalenia stawów i tocznia. Badacze zmodyfikowali zachowanie komórki objętej stanem zapalnym, zachowanie neutrofila, białej komórki krwi, zmieniło się – zostało ukierunkowane na zlikwidowanie stanu zapalnego. „Odkryliśmy również nowe cele białkowe mogące posłużyć do oceny skutków działania związków firmy Redoxis. Wytworzone utleniacze były w stanie zmienić aktywność białek membranowych i zapobiec dalszej aktywacji układu immunologicznego”, dodaje Griffiths.

Przewidywanie obsady przyszłych badań naukowych

Jednym z poważnych wyzwań było określenie personelu, który będzie w stanie brać udział w wymianach przez blisko 5 lat przed zakończeniem projektu, dla którego uzyskano grant. Większość studiów doktoranckich trwa cztery lata, tak więc doktoranci, którzy brali udział w pracach jeszcze przed rozpoczęciem projektu, nie uczestniczyli w nich pod koniec. „Mieliśmy nadzieję, że w celu zapewnienia posady personelowi nowo zatrudnionemu pod koniec realizacji projektu, w ramach programu wymiany, będziemy w stanie wydłużyć czas realizacji projektu, tak aby osoby takie mogły w nim uczestniczyć”, opisuje Griffiths. Niestety zasady programu na to nie pozwoliły, tak więc konieczne było ograniczenie planowanego zakresu prac nad projektem REDOXIT.

Dalsza walka z zaburzeniami wywołującymi stan zapalny

Zespół bardzo się cieszy, że będzie dalej ze sobą współpracować, tym razem w ramach nowego projektu: NeutroCure. „Nasz kolejny projekt, realizowany pod kierownictwem Uniwersytetu w Erlangen, będzie pierwszą próbą opracowania przełomowego rozwiązania służącego kontrolowaniu produkcji reaktywnych form tlenu (ROS) na potrzeby leczenia niekontrolowanego stanu zapalnego w ukierunkowany sposób, co minimalizuje szkody”, wyjaśnia koordynatorka. NeutroCure obejmuje sześciu europejskich partnerów akademickich oraz MŚP, które będzie promować wprowadzanie nowych leków na rynek. Griffiths podsumowuje swoją wizję osiągnięć technicznych w tym i kolejnym badaniu naukowym: „Przewidujemy, że projekt ten wywrze ogromny pozytywny wpływ poprzez zaoferowanie uprzednio niebadanych sposobów leczenia poważnych schorzeń patologicznych powodowanych rozregulowanym wytwarzaniem ROS”.

Słowa kluczowe

REDOXIT, stan zapalny, ROS, reaktywne formy tlenu, zapalenie stawów, toczeń, neutrofil, starzenie się, choroba przewlekła

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania