Skip to main content

Intelligent Theatrical Distribution System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentna dystrybucja unowocześnia tradycyjny model biznesowy kin

Ze względu na mnogość możliwości oglądania filmów dochody kin spadają. W ramach jednego z projektów dostrzeżono lukę w łańcuchu wartości i opracowano pierwsze narzędzie mające na celu zamknięcie pętli łączącej filmowców, kina i widzów, które nie tylko pomaga budować społeczności, ale może wręcz uratować kino niezależne.

Gospodarka cyfrowa

Transformacja cyfrowa pozwoliła widowni kinowej na oglądanie treści z większą elastycznością pod kątem wyboru miejsca, sposobu i czasu. „Inteligentne” platformy cyfrowe mogą również tworzyć profile użytkowników w celu dostosowania treści do ich potrzeb. To sprawia, że kina mają problemy ze sprzedażą biletów i utrzymaniem swojej bazy klientów. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ITDS wykorzystano sztuczną inteligencję i analizę danych do przewidywania prawdopodobnych wyników kasowych. Na stronie internetowej Movieday znajduje się platforma o nazwie ITDS zawierająca zbiór filmów, które nie trafiły do dystrybucji. Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i analizy danych do przewidywania prawdopodobnych wyników kasowych platforma proponuje poszczególnym kinom filmy w oparciu o te prognozy i analizę charakterystyki lokalnej publiczności. Do tej pory 50 000 widzów kupiło łącznie 140 000 biletów na 110 filmów w 300 biorących udział w inicjatywie kinach.

Obniżanie ryzyka dla kin

Badania przeprowadzone w ramach projektu ITDS pokazują, że 83 % wyświetlanych w kinach filmów to wysokobudżetowe, hollywoodzkie przeboje kinowe, choć stanowią one jedynie około 8,8 % wyprodukowanych filmów. Pozostałe filmy często nie są wyświetlane w kinach, ponieważ dystrybutorzy dążą do bezpiecznego zwrotu z inwestycji. „Kina mają trudności z dostosowaniem się do współczesnych trendów w zakresie prezentowanych treści. Pomimo wzbogacenia swojej oferty o seanse 3D i projekcji większych hitów kinowych z bardziej zaawansowanymi efektami specjalnymi wciąż wydają się one przegrywać z usługami VoD (wideo na żądanie). Kina nie dostosowały swojego modelu biznesowego na miarę XXI wieku”, wyjaśnia Antonello Centomani, koordynator projektu. Dla większych firm dystrybucyjnych inwestycja w młodych filmowców jest zbyt ryzykowna, głównie dlatego, że nie mają oni jeszcze grona swoich fanów. Badania wykazały, że kina zazwyczaj marnują też swój potencjał, nie promując filmów o lokalnych powiązaniach kulturowych lub nie pozwalając widzom wpływać na repertuar. Zespół projektowy dostrzegł lukę na rynku związaną z tymi zjawiskami. Przełomową inicjatywą projektu było opracowanie kampanii promocyjnych, które napędzają przedsprzedaż biletów poprzez witrynę Movieday. „ITDS łączy ze sobą właściwe części łańcucha wartości. Nasza dokładna analiza klienteli pozwala widzom poznać nowe talenty, czyniąc je atrakcyjnymi dla właścicieli kin, zmniejszając ryzyko handlowe”, mówi Centomani. Poszerzając wiedzę na temat swojej bazy klientów, Movieday może skuteczniej przyczyniać się do budowania poczucia wspólnoty w celu wspólnego uczestnictwa w seansach. Silnik predykcyjny, działający w oparciu o uczenie maszynowe i własny zestaw algorytmów, może analizować zachowania klientów w celu określenia najlepszej pory seansu dla danego filmu, dodatkowo maksymalizując frekwencję.

Podążając za tłumami

Około 35 % osób biorących udział w wydarzeniach Movieday zazwyczaj nie chodzi do kina, a podczas pokazów promowanych filmów na sali zasiada średnio 110 widzów (średnia liczba miejsc na widowni wynosi 200). Dzięki ukierunkowanym działaniom promocyjnym udało się wypełnić nawet najrzadziej wybierane przedziały czasowe, osiągając 100 % wzrost oglądalności rano i po południu oraz 80 % w pierwszych dniach tygodnia. Badania wskazują, że kina uczestniczące w programie zwiększyły roczną marżę zysku o 5 %. Optymalizacja procesu tworzenia repertuarów, przy jednoczesnym budowaniu społeczności widzów, może przynieść korzyści nie tylko kinom, ale i organizacjom pozarządowym, szkołom, bibliotekom czy barom – wpisując się w cele i założenia unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego. W szerszym zakresie wspiera on również przestrzeń publiczną, zasoby i działania społeczności lokalnych, a także pobudza lokalne gospodarki. Zespół projektu poszukuje obecnie dalszych inwestycji w celu pełnego wdrożenia silników sztucznej inteligencji i analizy danych do prototypu oraz zwiększenia działalności na skalę międzynarodową.

Słowa kluczowe

ITDS, kino, film, wideo na żądanie (VoD), dystrybucja, seans, widownia, filmowiec

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania