Skip to main content

The therapist in your pocket - AI assisted ecosystem for enabling a patient-centric approach to mental health

Article Category

Article available in the folowing languages:

„Terapeuta w kieszeni” pomaga w utrzymaniu dobrostanu psychicznego

HYGGii jest „przyjacielem” gotowym do rozmowy w przypadku poczucia przygnębienia lub potrzeby wsparcia psychicznego, na którym zawsze można polegać.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Problemy ze stresem, przygnębieniem, niezdolnością do koncentracji lub samotnością? Dobrostan psychiczny stał się istotną kwestią, ponieważ około 200 milionów ludzi w Europie cierpi na problemy lub zaburzenia psychiczne. Ponad 40 % zaburzeń psychicznych pozostaje nieleczone, a ponad połowa wszystkich przypadków jest błędnie diagnozowana. Finansowany ze środków UE zespół korzysta obecnie ze zdobytej na przestrzeni lat wiedzy fachowej psychiatrów i psychologów w celu wprowadzenia aplikacji i terapii psychologicznych na innowacyjną platformę ekosystemu poświęconego zdrowiu psychicznemu, która jest dostępna za pośrednictwem smartfonu i może odpowiadać na indywidualne potrzeby użytkowników. „Jest to aplikacja na telefon komórkowy, która łączy w sobie różne programy w celu pomocy ludziom z zaburzeniami psychicznymi. Pomaga im zachować zdrowie psychiczne, tym samym zapobiegając generowaniu kosztów dla systemu opieki zdrowotnej – oczekiwanie na wizytę u terapeuty może trwać czasami 5–6 miesięcy”, wyjaśnia Andrea Degen, koordynatorka projektu HYGGii i dyrektor generalna Instytutu Zdrowia Psychicznego w Zurychu w Szwajcarii. „Rozwiązanie to nie zastępuje terapii twarzą w twarz. W sektorze profilaktycznym pracujemy nad wczesnym wykrywaniem problemów, kiedy ludzie zadają sobie pytanie »co jest ze mną nie tak?«, a także nad zapobieganiem remisji”, dodaje. System opracowuje indywidualny plan terapii psychologicznej i podsuwa użytkownikom starannie dobrane przez profesjonalnych terapeutów gry terapeutyczne.

Narzędzia online z dostępem dla terapeutów

„Na rynku jest około 300 000 aplikacji poświęconych zdrowiu psychicznemu – niektóre są dobre, natomiast na temat skuteczności innych brak jest dowodów klinicznych. Przeanalizowaliśmy je, aby zbudować oparty na dowodach naukowych ekosystem zapewniający terapeutom dostęp do aktualnej wiedzy i cyfrowych narzędzi terapeutycznych”, wyjaśnia Degen. „Przetestowaliśmy wszystkie rodzaje oprogramowania, narzędzi, sprzętu i aplikacji, takich jak terapia oparta na wirtualnej rzeczywistości do leczenia lęków, neurotrening i gry terapeutyczne, a następnie wprowadziliśmy je na naszą platformę”, mówi. Niektóre z nich były dostępne na rynku bez żadnych ograniczeń, inne wymagały zawarcia umów w celu wprowadzenia ich na platformę, natomiast kolejne zostały opracowane przez zespół projektu w celu wypełnienia braków. W miarę pojawiania się nowych narzędzi i aplikacji platforma nieustannie się rozwija. „To tak, jakby kozetka terapeuty była połączona z wieloma narzędziami, do których można uzyskać zdalny dostęp”, dodaje Degen. „Niektóre z tych gadżetów, takie jak użycie wirtualnej rzeczywistości do leczenia lęków, są dla terapeuty dość kosztowne, a my możemy mu zapewnić do nich dostęp”.

„Przyjaciel” w potrzebie

W ramach projektu stworzono również wirtualnego rozmówcę HYGGii dostępnego w postaci aplikacji na smartfon, którego Degen opisuje jako „kieszonkowego” psychoterapeutę i trenera personalnego. „Jest on przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mogą użyć go przed wizytą u terapeuty, w przypadku remisji oraz w razie potrzeby otrzymywania codziennych przypomnień”, mówi Degen. HYGGii działa w oparciu o zastrzeżony silnik sztucznej inteligencji znany pod nazwą Leonarda, który wykorzystuje technologie analizy językowej, inteligencji głosowej i rozpoznawania twarzy, aby zrozumieć pisane oraz wymawiane frazy i wyrażenia w kilku europejskich językach. Pacjenci wpisują swoje wiadomości podobnie jak w przypadku czatu online. „Pacjent przekazuje nam informacje za pośrednictwem wirtualnego rozmówcy. Jednak pacjenci często nie opowiadają o swoich uczuciach – pierwszym problemem, o którym zazwyczaj mówią, nie jest ten, który im faktycznie doskwiera”, mówi Degen. „Pracujemy z nimi w bezpieczny i zabawny sposób. HYGGii ma poczucie humoru, czasem mówi po prostu o pogodzie lub o czymś, co nie jest tak naprawdę problemem, ale pomaga w budowaniu relacji”. Pacjenci wolą takie rozwiązanie od rozmowy twarzą w twarz z terapeutą, często z powodu wstydu. „Zaburzenia psychiczne wiążą się ze stygmatyzacją”, zauważa Degen. Algorytmy sztucznej inteligencji mają na celu dokonanie selekcji osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi na podstawie objawów, które wychodzą na jaw podczas rozmowy. Następnie HYGGii dopasowuje do nich różne gry i ćwiczenia terapeutyczne oparte na dowodach naukowych, które mogą pomóc zapobiec rozwinięciu się choroby psychicznej.

Słowa kluczowe

HYGGii, zdrowie psychiczne, dobrostan psychiczny, zaburzenia psychiczne, narzędzia terapeutyczne, neurotrening, lęk, depresja, psychoterapeuta, wirtualny rozmówca, sztuczna inteligencja, selekcja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania