Skip to main content

Development of temperature sensitive labels for products in cold supply chain

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oznaczenia kolorystyczne w logistyce łańcuchów chłodniczych

Opracowane przez słoweński start-up wrażliwe na temperaturę farby drukarskie zmienią oblicze sektora logistyki łańcuchów chłodniczych.

Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne

Logistyka łańcuchów chłodniczych to proces polegający na utrzymaniu łańcucha dostaw o kontrolowanej temperaturze, pozwalającego na utrzymanie określonej temperatury mrożonych produktów na każdym etapie, od produkcji, przez magazynowanie i dystrybucję, aż po zakup przez użytkowników końcowych. Obejmuje ona szereg technologii i procesów i odgrywa kluczową rolę w sektorach takich jak produkcja żywności, wytwarzanie błon fotograficznych, a także produkcja środków chemicznych oraz leków. Obecnie jesteśmy świadkami powstawania kilku technologii, które mogą doprowadzić do znaczącego wzrostu sprawności łańcuchów chłodniczych. Jedną z nich rozwija MyCol, słoweński start-up specjalizujący się w produkcji materiałów chromogenicznych. Opracowuje on wrażliwe na temperaturę farby drukarskie, które będą w stanie nieodwracalnie zmieniać kolor. Gotowe farby mają być wykorzystywane na opakowaniach produktów do przygotowywania nadruków, które zmienią kolor w przypadku wzrostu temperatury, co pozwoli podmiotom działającym w ramach łańcucha chłodniczego na monitorowanie produktów w czasie rzeczywistym. „Nasz produkt można w zasadzie opisać jako inteligentną etykietę, która zawiera materiał chromogeniczny wrażliwy na zmiany temperatury, zmieniający kolor w zależności od osiągnięcia ustalonych progów temperatur”, wyjaśnia Marta Klanjšek Gunde, dyrektorka firmy MyCol. „Zmiany kolorów można zauważyć gołym okiem, można je także zobaczyć za pomocą kamery, co eliminuje potrzebę korzystania z drogich i niezwykle złożonych systemów monitorowania oraz sieci informatycznych”. Dzięki wsparciu ze strony UE w ramach projektu T-Sense, firma MyCol była w stanie przeprowadzić dogłębne studium wykonalności i analizę rynku, dzięki którym zbliżyła się o krok do wprowadzenia swoich przełomowych farb wykrywających zmiany temperatury na rynek oraz zmiany oblicza sektora logistyki łańcuchów chłodniczych.

Szturmem na rynek

Najważniejszym celem projektu T-Sense była analiza kluczowych technologii opracowanych na potrzeby łańcuchów chłodniczych przez firmę MyCol, czyli odwracalnych i nieodwracalnych wskaźników temperatury oraz wskaźnika czasu i temperatury. W tym celu zespół badał zarówno techniczną wykonalność opracowanych produktów, jak i ich potencjalną rentowność. Inne działania obejmowały opracowanie strategii komercjalizacji, znalezienie potencjalnych nisz rynkowych, tworzenie modeli biznesowych, identyfikację potencjalnych zagrożeń i możliwości ich ograniczania, a także wdrożenie protokołu dotyczącego własności intelektualnej. „Przeprowadzone prace pozwoliły nam potwierdzić, że dysponujemy doskonałymi rozwiązaniami, które dobrze poradzą sobie na rynku”, wyjaśnia Gunde. „Dzięki temu mamy dokładne plany dotyczące uzyskania ochrony patentowej, wzmocnienia naszego modelu biznesowego, zwiększania skali produkcji oraz naszych mocy produkcyjnych, a także przejęcia dużej części rynku”.

Mnogość zastosowań

Jak twierdzi Gunde, dzięki pracom zrealizowanym w ramach projektu T-Sense, firma uświadomiła sobie szereg scenariuszy zastosowania produktu, których uprzednio nie była świadoma. Pracownicy ustalili na przykład, że zastosowanie nieodwracalnych wskaźników temperatury może pozwolić na sprawdzenie dzięki ich aktywacji, na których etapach łańcucha dostaw dochodzi do naruszeń związanych z niewłaściwą temperaturą. „Odkryliśmy, że nasze rozwiązania mają naprawdę szeroki zakres zastosowań i mogą być wprowadzone w dużo większej liczbie sektorów, niż pierwotnie zakładaliśmy”, twierdzi Gunde. „Dzięki projektowi T-Sense udało nam się doskonale przygotować do zdobycia jeszcze większego udziału w rynku i radykalnego zwiększenia naszych przychodów”. Choć projekt dobiegł już końca, prace nadal trwają. Aby uzyskać pomoc w ramach rozwoju produktów gotowych do wprowadzenia na rynek, firma MyCol obecnie stara się o wsparcie w ramach programu „Akcelerator” EIC. „W najbliższej przyszłości zamierzamy wykorzystać nie tylko studia wykonalności i opłacalności oraz analizy rynku, ale także wiedzę, umiejętności i kontakty zdobyte w trakcie realizacji projektu T-Sense”, dodaje Gunde.

Słowa kluczowe

T-Sense, MyCol, logistyka łańcuchów chłodniczych, łańcuch dostaw, mrożone, materiały chromogeniczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania