European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Virtual Centre of Excellence for Research in Violent Online Political Extremism

Article Category

Article available in the following languages:

Walka z ekstremizmem politycznym w internecie

Od ostatnich kilku lat jesteśmy świadkami wzrostu agresywnego ekstremizmu politycznego w internecie, z którym walkę podjęła Unia Europejska i państwa członkowskie. Zespół projektu VOX-Pol zebrał fragmentaryczne dane pochodzące z badań, które dają wgląd w źródła ekstremizmu politycznego w internecie, stosowane przez niego metody i idące za nim skutki. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do opracowania odpowiednich sposobów reakcji.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

W walce z ekstremizmem i terroryzmem największe trudności wynikają z ich zmienności oraz szybkości wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Jest to problematyczne między innymi w przypadku działań mających na celu wykrywanie radykalnych treści w internecie, ponieważ ciągła aktualizacja tej wiedzy jest w tym wypadku szczególnie trudna. Zespół finansowanej ze środków UE sieci doskonałości VOX-Pol podjął się udostępnienia badań, analiz i dyskusji dotyczących tematów związanych z ekstremizmem, terroryzmem i internetem szerokiej grupie odbiorców. Badacze poruszyli szereg różnych zagadnień – od internetowej działalności skazanych na karę więzienia terrorystów po odbiorców treści o charakterze skrajnie prawicowym w serwisie Twitter. Sieć opublikowała ostatnio artykuł opisujący rezultaty internetowego eksperymentu dotyczącego tworzenia angażujących materiałów o charakterze ekstremistycznym. Wynika z nich, że poziom zaangażowania odbiorców był dość niski, a użytkownicy, którzy reagowali na zamieszczane treści najczęściej opowiadali się za hierarchią i dominacją w społeczeństwie, silniejszą identyfikacją z grupą wewnętrzną, wyższym poziomem radykalizacji i wrogością wobec grupy zewnętrznej. Zespół VOX-Pol pomógł także opracować archiwum publicznie dostępnych treści internetowych dotyczących ekstremizmu politycznego.

Interdyscyplinarna sieć

Sieć VOX-Pol korzystała z wielu metod i narzędzi – od tradycyjnej analizy tekstu po analizę danych na dużą skalę oraz od jakościowych studiów przypadku po eksperymenty internetowe. Na przykład jedna z pierwszych publikacji VOX-Pol dotyczyła roli serwisu YouTube w radykalizacji osób o skrajnie prawicowych poglądach. Badanie, które składało się z analizy ilościowej i jakościowej dotyczącej około 1,6 miliona anglo- i niemieckojęzycznych kanałów YouTube, wykazało, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że użytkownicy oglądający filmy o skrajnie prawicowej treści otrzymają rekomendacje podobnych materiałów. Z kolei prawdopodobieństwo, że serwis poleci im treści niezwiązane z tą tematyką jest niewielkie. „Mnogość perspektyw sprawiła, że kwestie sporne, takie jak te dotyczące granicy pomiędzy wolnością obywatelską a zagrożeniem praworządności, były przedmiotem otwartych dyskusji podczas różnych konferencji i szkoleń”, mówi koordynatorka projektu Maura Conway z Dublin City University. Dyskusje pozwoliły uczestnikom poznać poglądy i obszary zainteresowań innych osób zajmujących się tą problematyką oraz stały się okazją do otwartej rozmowy na temat różnych perspektyw.

Twarde dowody przyniosą rzeczywiste skutki

„Poruszone przez nas kwestie nie miały wyłącznie naukowego charakteru, dlatego do rozmów zaprosiliśmy także specjalistów pracujących w tej dziedzinie, m.in. decydentów, organy ścigania, przedstawicieli mediów społecznościowych i społeczeństwo obywatelskie. Wspólnie zgromadziliśmy pokaźną ilość twardych dowodów, doświadczeń i wiedzy”, mówi Conway. Badania VOX-Pol są szeroko rozpowszechniane wśród państw członkowskich oraz różnych środowisk w UE. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wkład zespołu w Forum UE ds. Internetu, którego owocem jest wydanie corocznego przeglądu dotyczącego ekstremizmu i terroryzmu w internecie w roku 2016, 2017 i 2018. Zespół ponadto zaprezentował swoje ustalenia na dorocznym spotkaniu ministerialnym Forum UE ds. Internetu. Osiągnięcia twórców projektu na tym się jednak nie kończą. We współpracy z uruchomionym przez Europol Europejskim Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTC), zorganizowali oni szkolenie 2017 Training Academy, które odbyło się w siedzibie ECTC w Hadze, oraz zaprezentowali swoje badania podczas konferencji na temat terroryzmu organizowanych przez ECTC w 2018 i 2019 roku. Zespół VOX-Pol ma w planach przeprowadzić badania dotyczące wykorzystania dużych zbiorów danych do analizy ekstremizmu i terroryzmu w internecie oraz internetowej działalności współczesnych syryjskich dżihadystów. W ramach projektu powstanie także nowy raport, którego autor, prawnik zajmujący się prawami człowieka, dokona oceny praw stworzonych w odpowiedzi na zagrożenia związane z działalnością internetową terrorystów, biorąc pod lupę kilka jurysdykcji, m.in. Niemcy, Francję, Izrael, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Słowa kluczowe

VOX-Pol, brutalny, ekstremizm, internetowy, terroryzm, ochrona, zagrożenia, radykalizacja, internet

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania