CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Predicting Response to Depression Treatment

Article Category

Article available in the following languages:

Rozpoznawanie wyrazu twarzy pomaga w przewidywaniu skuteczności leków antydepresyjnych

Mniej więcej jeden na dziesięciu mieszkańców Unii Europejskiej cierpi w pewnym momencie swojego życia na depresję. Określenie skutecznej terapii depresji może trwać kilka miesięcy, stąd istnieje pilna potrzeba znalezienia rozwiązania, które pozwoli przewidywać reakcję na leczenie.

Zdrowie icon Zdrowie

Depresja należy do najczęstszych przyczyn niepełnosprawności: z jej powodu ponad 350 milionów ludzi na świecie ma dziś trudności z wykonywaniem pracy zawodowej i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Prawie 50 % chorych nie reaguje na pierwszy przepisany lek antydepresyjny, co powoduje wydłużenie czasu, przez jaki muszą borykać się z codziennymi wydarzeniami życiowymi.

Internetowe narzędzie do rozpoznawania emocji

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu PReDicT wykorzystano innowacyjne technologie cyfrowe, aby umożliwić skuteczniejsze diagnozowanie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. i-spero® to internetowe narzędzie cyfrowe, które posiada szereg funkcji, w tym dotyczących oceny diagnostycznej i triage’u, bieżącego monitorowania objawów oraz przekazywania w czasie rzeczywistym ostrzeżeń dotyczących stanu zdrowia zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Elementem platformy i-spero® jest test PReDicT, który wykorzystuje uczenie maszynowe do ilościowego określania negatywnego nastawienia i percepcji pacjenta. Działanie tej funkcji polega na tym, że system prosi pacjentów o rozpoznanie wyrazu twarzy widocznego na ich smartfonie, tablecie lub komputerze (na przykład szczęśliwy, smutny lub przestraszony). Ponieważ pacjenci z depresją lepiej radzą sobie z rozpoznawaniem ekspresji negatywnych emocji, sposób identyfikowania subtelnych wyrazów twarzy przed i po krótkoterminowym leczeniu może pomóc przewidzieć, czy stan pacjenta ulegnie poprawie, czy też konieczne będzie zmodyfikowanie interwencji terapeutycznej. „Naszym celem było przyspieszenie doboru właściwej metody leczenia w stosunku do dotychczasowych metod”, wyjaśnia koordynatorka projektu Rebecca Dias. Aby ocenić skuteczność rozwiązania PReDicT, partnerzy projektu przeprowadzili międzynarodowe badanie kliniczne o dużej skali, rekrutując ponad 900 pacjentów z depresją z pięciu dużych krajów europejskich. W trakcie badania systematycznie mierzono, czy lek antydepresyjny zmienia sposób postrzegania wyrazów twarzy przez pacjentów. Pacjentom, którzy nie wykazywali poprawy, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia leczenia przepisywano wyższą dawkę leku lub inny lek. Grupa kontrolna była leczona w sposób konwencjonalny, polegający na tym, że lekarz czeka 4–6 tygodni po przepisaniu leku, zanim oceni skuteczność leczenia. Ponadto, w badaniu PReDicT mierzono wskaźniki stosowania się do zaleceń, zarówno pod względem przestrzegania przez pacjentów zasad leczenia i planu badań, jak i w odniesieniu do używania cyfrowych ocen i opracowanego w projekcie testu w ramach rutynowej opieki. System PReDicT poprawił kluczowe wskaźniki skuteczności leczenia pacjentów, w szczególności przyczyniając się do zmniejszenia poziomu lęku i przyspieszenia powrotu do normalnego funkcjonowania o 6 miesięcy w porównaniu z grupą kontrolną. „Nasze podejście polegające na zbieraniu informacji w celu wspierania proaktywnego, a nie reaktywnego podejmowania decyzji klinicznych spotykało się w przeważającej mierze z pozytywnymi opiniami zarówno pacjentów, jak i lekarzy”, podkreśla Dias.

Znaczenie projektu i dalsze plany

Projekt PReDicT był realizowany jako wspólne międzynarodowe przedsięwzięcie, które pozwoliło na wykorzystanie technologii cyfrowej w podstawowej opiece zdrowotnej w różnych krajach Europy. Jednocześnie projekt ujawnił różnice dotyczące metod leczenia, sposobów przepisywania leków i oceny skuteczności leczenia depresji w tych państwach. Obecnie nie ma podobnego narzędzia, które dorównywałoby systemowi PReDicT pod względem specyficzności i czułości. Wstępne wyniki wskazują już teraz na ograniczenie kosztów społecznych i oczekuje się, że oprócz poprawy samopoczucia pacjentów przyczynią się do szybkiego włączenia narzędzia PReDicT do rutynowej praktyki klinicznej. Partnerzy testują już urządzenie w ośrodkach opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie, a także starają się wdrożyć rozwiązanie i-spero® jako pomocnicze narzędzie diagnostyczne w firmach farmaceutycznych opracowujących nowe metody leczenia depresji.

Słowa kluczowe

PReDicT, leczenie, depresja, wyraz twarzy, technologia cyfrowa, i-spero®

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania