CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sentinels Synergy for Agriculture

Article Category

Article available in the following languages:

Dostarczanie nowych usług sektorowi rolnictwa za pośrednictwem unijnego systemu obserwacji Ziemi

Program Copernicus to europejski system monitorowania Ziemi, który dzięki globalnym danym satelitarnym świadczy usługi informacyjne na rzecz wszystkich obywateli. Pewna unijna inicjatywa pomogła w wykorzystaniu potencjału programu Copernicus w zakresie świadczenia usług monitorowania w rolnictwie.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Unijny program obserwacji Ziemi, Copernicus dostarcza olbrzymie ilości informacji, które pomagają dostawcom usług, władzom publicznym i innym organizacjom międzynarodowym w poprawie jakości życia obywateli Europy. „Wciąż jednak istnieje przestrzeń do wprowadzenia dodatkowych, bardziej specyficznych nowych usług monitorowania upraw rolnych poprzez wykorzystanie danych otrzymanych z grupy specjalnych satelitów Sentinel działających w ramach programu Copernicus”, mówi Jose Moreno, koordynator finansowanego ze środków UE projektu SENSAGRI. Zespół projektu SENSAGRI opracował i przedstawił dojrzałe prototypowe usługi gruntowe, które można włączać do operacyjnych łańcuchów przetwarzania usług Copernicus. „Oferujemy innowacyjne produkty, takie jak wskaźnik pokrycia liśćmi zielonymi/starzejącymi się, mapy zmian pokrycia gruntami ornymi, detekcja obszarów nawadnianych oraz mapy wczesnych zbiorów, które dotychczas nie były dostępne w ramach zestawu usług oferowanych przez program Copernicus”, zauważa Moreno. Te nowe produkty zawierają informacje, które nigdy wcześniej nie były regularnie udostępniane podmiotom oferującym usługi rolnicze. „Niektóre z nich odznaczają się olbrzymim potencjałem, zarówno w pojedynkę jak i w połączeniu, stanowiąc fundament dla wspólnej polityki rolnej w zakresie procedur monitorowania”.

Optymalne wykorzystanie pomiarów optycznych i radarowych z myślą o nowych usługach podstawowych

„Wszystkie produkty opracowane z myślą o dostępnych obecnie i w przyszłości usługach gruntowych Copernicus zostały udoskonalone pod względem dokładności i rozdzielczości przestrzennej bądź czasowej albo pod kątem statystyk na poziomie działki przeznaczonych dla indywidualnych jednostek zarządzających”, tłumaczy Moreno. Czujniki radarów optycznych i mikrofalowych osobno mapują rodzaje upraw. Ich połączenie i uzyskane dzięki niemu pomiary pozwalają wygenerować bardziej solidne, dokładne i kompleksowe mapy upraw, które są aktualizowane z dużą częstotliwością. To samo dotyczy statusu upraw, ich zdrowia i czynników stresu. Badania eksperymentalne wykazały, że łączenie danych optycznych z radarowymi zwiększa wydajność monitorowania. Kluczowa innowacyjność nowych produktów wynika z optymalnego wykorzystania szeregów czasowych obserwacji satelitarnych, a w szczególności z faktu uzyskania synergii pomiędzy czujnikami optycznymi i radarowymi. Dzięki połączeniu danych z różnych satelitów celem usprawnienia monitorowania czasowego i dokładniejszego wykrywania szybkich zmian wegetacyjnych możliwe jest usprawnienie analizy szeregów czasowych oraz wypełnienie wszelkich luk spowodowanych zachmurzeniem nieba.

Nowoczesny zestaw prototypowych usług monitorowania dla rolnictwa

Partnerzy projektu przeprowadzili pozytywną walidację produktów i usług na poletkach eksperymentalnych w Hiszpanii, Francji, we Włoszech i w Polsce, których uprawy są reprezentatywne dla całej Europy. Ten kompleksowy zestaw produktów jest ogólnodostępny i może być wykorzystany przez potencjalnych użytkowników. Dostęp do produktów jest możliwy za pośrednictwem internetowego systemu informacji geograficznej. „Zespół projektu SENSAGRI pokonał ograniczenia dotychczasowych produktów Copernicus przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie, które z tego powodu nie nadawały się do wykorzystania na niektórych obszarach rolniczych Europy”, podsumowuje Moreno. Ograniczenia te wynikały z niskiej rozdzielczości przestrzennej, niskiej częstotliwości czasowej lub nieskoordynowania czasu dostarczenia produktów z okresem, w którym przynoszą one interesariuszom najwięcej korzyści. Ostatecznie zaproponowane usługi dostarczać będą rolnictwu informacji o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, które są odpowiednie do monitorowania pól uprawnych w całej Europie. Usługi te mogą potencjalnie przyczynić się do pozyskania rozmaitych informacji przekazywanych do systemów wspomagania decyzji, które są wykorzystywane zarówno przez publiczne jak i prywatne organizacje, stanowiąc podstawę dla nowych usług Copernicus w sektorze agrobiznesu.

Słowa kluczowe

SENSAGRI, Copernicus, uprawy, satelita, monitorowanie w rolnictwie, czujnik, rozdzielczość przestrzenna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania