European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Dramatically improving chronic knee pain from osteoarthritis using an active steering telescopic microcatheter device in conjunction with a new ultra-low friction hydrophilic coating

Article Category

Article available in the following languages:

Rozpuszczalne koraliki pomagają w leczeniu przewlekłego bólu kolana

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (ang. knee osteoarthritis, KOA) wynika z bolesnego zużycia stawu i jest obecnie czwartą główną przyczyną niepełnosprawności na świecie. Nowe podejście do leczenia mogłoby przynieść ulgę milionom osób dzięki minimalnie inwazyjnej procedurze.

Zdrowie icon Zdrowie

Osoby z tą postępującą chorobą zwyrodnieniową cierpią na przewlekły ból średnio przez 28 lat, ich jakość życia jest obniżona i często dotyka ich głęboka depresja. Ograniczona mobilność wynikająca z tej przypadłości prowadzi często do utraty pracy i generuje wysokie koszty ekonomiczne obciążające zarówno chorujących oraz ich bliskich, jak i społeczeństwo. „Ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że choć KOA dotyka ponad 327 milionów osób na całym świecie, a jej koszt społeczny wynosi 1 % wartości PKB, to jednak nieliczne zespoły poszukują alternatywnych metod leczenia tej choroby zwyrodnieniowej”, tłumaczy Shelly Moloney, szefowa działu badań i rozwoju w firmie CrannMed oraz badaczka projektu ADDEGE. Obecnie dostępne metody leczenia są nieskuteczne. Pacjent ma do wyboru zażywanie silnie uzależniających opioidów i leków, mogących powodować poważne problemy zdrowotne i prowadzić nawet do śmierci, lub poddanie się niezwykle bolesnej i kosztownej, poważnej operacji wymiany stawu kolanowego. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ADDEGE, prowadzonego przez firmę biomedyczną CrannMed, koncentrował się na opracowywaniu nowych metod leczenia przewlekłego bólu i ograniczenia mobilności powodowanego przez KOA. Celem było stworzenie niskokosztowej, minimalnie inwazyjnej metody leczenia wszystkich objawów KOA przy jednoczesnym spowolnieniu postępu choroby.

Bioresorbowalne koraliki

Badacze stworzyli bioresorbowalne cząstki embolizujące – koraliki, które blokują nadmiarowe naczynia krwionośne w kolanie. Koraliki te są następnie naturalnie rozkładane przez organizm. „Nasze koraliki są całkowicie wchłaniane w ciągu 2–3 dni, co daje wystarczająco dużo czasu na przerwanie i zatrzymanie destrukcyjnego cyklu KOA. Leczenie tą metodą może być w razie potrzeby powtórzone, zapobiega problemowi przemieszczania się cząstek i zapobiega trwałemu zablokowaniu naczyń krwionośnych”, wyjaśnia Moloney. System wykorzystuje mikrocewnik balonowy do wprowadzania koralików i ukierunkowania przepływu krwi. Mikrocewnik balonowy opracowany przez CrannMed umieszcza koraliki powodujące zamykanie niektórych naczyń krwionośnych (główny objaw KOA), co powoduje zatrzymanie szkodliwego cyklu degradacji w toku choroby. Zestaw narzędzi terapeutycznych będzie wykorzystywany przez radiologów interwencyjnych podczas przeprowadzania embolizacji tętnic kolana (ang. geniculate artery embolisation, GAE). Zabieg trwa około 1,5 godziny, więc pacjent może opuścić szpital tego samego dnia, w ciągu kilku godzin od zabiegu. Wyniki osiągane dzięki GAE są lepsze niż gdy stosuje się obecnie dostępne metody leczenia, ponieważ zabieg ten pozwala na odstawienie przyjmowanych codzienne leków, przywraca mobilność, poprawia jakość życia, niweluje uporczywy ból i jest jedynym rozwiązaniem, które spowalnia postęp choroby.

Rozpowszechnianie korzyści

Dotacja umożliwiła zespołowi projektu ADDEGE ukończenie dogłębnego badania rynku nad nowym, innowacyjnym systemem leczenia. „Dochodzimy do wniosku, że istnieje realna szansa na wprowadzenie na rynek zestawu narzędzi CrannMed, początkowo GAE, która jest minimalnie inwazyjnym zabiegiem w leczeniu przewlekłego KOA. Embolizacja tętnic prostaty, drobny zabieg wykonywany u pacjentów z przerostem prostaty, może również pomóc w leczeniu szeregu guzów naczyniowych”, mówi Moloney. Kilkoro ekspertów medycznych wyraziło zainteresowanie tą metodą i chce rozpocząć badania kliniczne z użyciem produktu.

Dalsze próby

Kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie badań na zwierzętach, w których sprawdzona zostanie wykonalność systemu. „Celem długoterminowym będzie komercjalizacja produktów”. Wejście na rynek rozpocznie się od sprzedaży produktu bezpośrednio klinicystom, którzy uczestniczą w badaniach klinicznych w UE i USA, a następnym krokiem będzie sprzedaż za pośrednictwem wyspecjalizowanych dystrybutorów, którzy wprowadzą technologię na rynki w Azji, UE, Japonii i Stanach Zjednoczonych”, mówi Moloney.

Słowa kluczowe

ADDEGE, kolano, choroba zwyrodnieniowa stawów, ból, staw, leczenie, zestaw narzędzi, badania, przewlekłe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania