European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

RetinDR: The first topical ophthalmic formulation (eye drops) that effectively prevents and/or treats the retinal neurodegeneration induced by diabetes (diabetic retinopathy) and/or aging

Article Category

Article available in the following languages:

Krople do oczu o specjalnym składzie leczą i zapobiegają uszkodzeniu siatkówki

Retinopatia cukrzycowa jest główną przyczyną utraty wzroku u ludzi na całym świecie. Hiszpańskie przedsiębiorstwo Retinset opracowało nowy produkt leczniczy w postaci kropli do oczu, który może pomóc rozwiązać ten problem, a dzięki wsparciu ze środków UE już wkrótce rozpoczną się pierwsze badania kliniczne.

Zdrowie icon Zdrowie

W grupie osób dorosłych w wieku produkcyjnym retinopatia cukrzycowa stanowi główne powikłanie cukrzycy, będąc jednocześnie wiodącą przyczyną utraty wzroku. Na chorobę tę cierpi około 110 milionów ludzi na całym świecie, w tym od 3 do 4,1 % Europejczyków. Chociaż wczesne stadia retinopatii cukrzycowej przebiegają zwykle bezobjawowo, wraz z postępem choroby mogą pojawić się objawy w postaci neurodegeneracji siatkówki, wysięku siatkówkowego i zamknięcia światła naczynia. Towarzyszą temu problemy takie jak nieostre widzenie, podwójne widzenie, trudności w czytaniu, plamki lub męty ciała szklistego w polu widzenia, a także zwężenie pola widzenia. Okulista może wykryć chorobę już na bardzo wczesnym etapie. Jednak dostępne obecnie metody leczenia, które polegają na iniekcji doszklistkowej lub zastosowaniu lasera, są dosyć agresywne i wiążą się z poważnymi skutkami ubocznymi. Ponadto zwykle są stosowane w zaawansowanym stadium choroby. Dlatego od momentu postawienia diagnozy do wystąpienia pierwszych objawów jedyne, co pacjent może zrobić, to kontrolować poziom glukozy i ciśnienie krwi.

Krople do oczu zwalczają neurodegenerację siatkówki

„Nasz produkt leczniczy RetinDR jako pierwszy przychodzi tym pacjentom z pomocą. Dostępny w postaci kropli do oczu produkt RetinDR jest preparatem okulistycznym przeznaczonym do stosowania miejscowego, który skutecznie zapobiega postępowi choroby i odwraca progresję objawów neurodegeneracji siatkówki wywołanych cukrzycą”, mówi Marta Guerrero, uczestniczka finansowanego ze środków UE projektu RetinDR oraz współzałożycielka i prezeska firmy Retinset. Przedsiębiorstwo, będące spółką spin-off www.medicalmix.com (Medical Mix) (strona internetowa w języku hiszpańskim), opracowuje kilka produktów stosowanych w leczeniu chorób oczu spowodowanych zwyrodnieniem nerwowo-naczyniowym, takich jak jaskra.

Przełomowa postać leku

Guerrero, profesor nadzwyczajna farmacji i technologii farmaceutycznej na Uniwersytecie w Barcelonie dodaje: „Kluczem do sukcesu naszego projektu było zwiększenie zdolności leku do penetracji oka i dotarcia do siatkówki – wewnętrznego płaszcza oka pokrywającego tylną część gałki ocznej i odpowiadającego za widzenie. Opracowaliśmy platformę do stworzenia receptury, która umożliwia kroplom do oczu przenikanie przez fizjologiczną barierę aż do siatkówki”. Badaczka zauważa, że projekt pomógł zespołowi w osiągnięciu strategicznych celów. Należą do nich: wykonanie wszystkich badań przedklinicznych, które muszą odbyć się przed dopuszczeniem leku do badań z udziałem ludzi i rozpoczęciem badań klinicznych fazy 1, w ramach których oceniane będzie bezpieczeństwo stosowania leku u ludzi. „Otrzymaliśmy już informacje kliniczne od pierwszych pacjentów, którym lek RetinDR ma być podany. Wyniki są bardzo obiecujące. Opracowaliśmy silnie oddziałujący, bezpieczny, skuteczny i stabilny preparat o wysokiej jakości, którego proces wytwarzania został zaprojektowany w sposób możliwie optymalny”. Przygotowane w ramach projektu badanie rynku oraz biznesplan pozwoliły zespołowi na dokładniejsze określenie potencjalnego rynku odbiorców kropli do oczu, w tym przyszłych konkurentów i technologie. Dzięki projektowi zwiększyła się również widzialność firmy, a stało się to za sprawą uruchomienia strony internetowej oraz uczestnictwa w 2019 roku w jednym z największych w świecie nauk przyrodniczych europejskich wydarzeń partnerskich BIO-Europe Fall. „Płynące do nas z pierwszej ręki informacje zwrotne pomogły nam dowiedzieć się, jakie aspekty produktu RetinDR najbardziej interesują inwestorów i społeczność naukową”, stwierdza na koniec Guerrero i dodaje: „Oddając w ręce pacjentów lek w postaci kropli do oczu, wprowadzamy na rynek wyjątkowe rozwiązanie dla wszystkich osób cierpiących na retinopatię cukrzycową, której leczenie we wczesnym stadium było dotąd niemożliwe”.

Słowa kluczowe

RetinDR, retinopatia cukrzycowa, lek, krople do oczu, zwyrodnienie nerwowo-naczyniowe, okulistyczny, siatkówka, widzenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania