European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Building and district thermal retrofit and management solutions

Article Category

Article available in the following languages:

Technologie ogrzewania i chłodzenia przynoszą korzyści finansowe i środowiskowe w europejskich budynkach mieszkalnych

Osiągnięcie wynikających z dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej celów dotyczących ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 20 % wymaga aktualizacji strategii na rzecz wdrażania w budynkach skutecznych i wydajnych systemów ogrzewania i chłodzenia na szeroką skalę. Plany te powiodą się jedynie, jeśli będą oparte na właściwym połączeniu innowacji technologicznych, zaangażowania przemysłu i budowania świadomości.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

By sprostać temu wyzwaniu, uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu THERMOSS opracowali skupione na przemyśle i innowacyjne podejście wspierające wdrażanie najnowszych technologii ogrzewania i chłodzenia w celu modernizacji energetycznej budynków w całej Europie. Inicjatywa skupiła się na budynkach mieszkalnych oraz obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczych i chłodzących. Konsorcjum podmiotów skupionych wokół projektu opracowało, przetestowało i wdrożyło zestaw pakietów modernizacyjnych w zakresie ogrzewania i chłodzenia, opartych na najnowocześniejszych, gotowych do wprowadzenia na rynek technologiach o dużym potencjale. Technologie te zostały połączone ze sobą za pomocą otwartej platformy TIK, pozwalającej na inteligentne zarządzanie energią na poziomie budynków oraz całych sieci. „Naszym celem była optymalizacja zużycia paliw kopalnych i zbadanie możliwości zastosowania dwukierunkowego wymiennika ciepła dla energii cieplnej, czyli rozwiązania sprzyjającego zdecentralizowanemu produkowaniu i magazynowaniu ciepła w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczych. Rozwiązanie to sprawia, że wolnostojące budynki stają się gotowe do podłączenia do sieci ciepłowniczej”, twierdzi koordynator projektu Fernando Centeno.

Zwiększona wydajność

Partnerzy skupieni wokół projektu zapewnili efektywne dopasowanie podaży i popytu na energię poprzez zarządzanie energią cieplną w czasie rzeczywistym na poziomie każdego budynku, a następnie zwiększenie skali rozwiązania do poziomu całych sieci na potrzeby budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych. Jednocześnie udało im się również zwiększyć skuteczność i efektywność modernizacji cieplnej budynków mieszkalnych, osiągając cel ograniczenia zużycia energii o 30 % poprzez stworzenie zestawu zoptymalizowanych pakietów technologicznych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynków. Pakiety te były przeznaczone zarówno dla budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych, jak i budynków wyposażonych w indywidualne systemy grzewcze. Główne technologie opracowane w ramach projektu THERMOSS obejmują prototypową mikroelektrociepłownię solarną 2-WAY SUBSTATION, która jest w stanie dostarczać dodatkowe ciepło do sieci ciepłowniczej, zmniejszając tym samym zużycie gazu w ciepłowniach wykorzystujących kotły gazowe i elektrowniach opartych na turbinach gazowych. Jak zauważa Centeno: „Technologia ta otwiera nowe możliwości w zakresie podłączania kolejnych budynków do sieci i umożliwia wymianę nadmiaru energii między budynkami i siecią grzewczą”. Prototypowe rozwiązanie dostarcza energię cieplną i elektryczną z pojedynczego źródła, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo dostaw i zdolność sieci do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną w momencie szczytowego obciążenia. Konsorcjum opracowało dodatkowo inteligentne zawory termostatów, które pełnią funkcję czujników wskazujących indywidualne zapotrzebowanie na ciepło. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłe monitorowanie, bezprzewodowe przesyłanie danych oraz optymalizację na poziomie centralnym, co umożliwia obniżanie temperatury dzięki logice decyzyjnej opartej na potrzebach.

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

Platforma Cloud Monitoring Platform oraz brama M2M (ang. machine-to-machine) umożliwiły zapewnienie skutecznego i wydajnego dostosowania wytwarzania energii do zapotrzebowania na jej wykorzystanie. Oba rozwiązania powstały z myślą o zarządzaniu wieloma budynkami. „Platforma Cloud Monitoring Platform została wyposażona w możliwość komunikacji z usługami wysokiego poziomu przy pomocy bezpiecznych protokołów komunikacyjnych”, wyjaśnia Centeno. Brama M2M stanowi z kolei urządzenie łączności pozwalające na zdalny dostęp oraz sterowanie urządzeniami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, a także na wykrywanie błędów, przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej, optymalizację systemu oraz stabilny transfer danych. Opracowana przez zespół platforma Building Control Platform umożliwia natomiast bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych dzięki integracji innowacyjnego interfejsu programowania aplikacji z istniejącymi na rynku aplikacjami. Projekt THERMOSS wpłynie pozytywnie na środowisko dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji śladu węglowego względem powszechnie występujących w Unii Europejskiej systemów ogrzewania. „Korzyści płynące z projektu i opracowanych w nim rozwiązań odniosą przede wszystkim projektanci, planiści zajmujący się sieciami ciepłowniczymi, producenci przemysłowi, MŚP zajmujące się instalacją systemów grzewczych/chłodzących, a także właściciele budynków, zarówno osoby prywatne, jak i podmioty publiczne”, zauważa Centeno.

Słowa kluczowe

THERMOSS, cieplne, renowacja, zużycie energii, Cloud Monitoring Platform, brama M2M, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, sieć ciepłownicza i chłodząca, słoneczna, 2-Way Substation, inteligentny zawór termostatu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania