Skip to main content

ClearPlasma is an innovative medical device that enhances coagulation properties for improved treatment of excessive bleeding.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy sposób leczenia pacjentów z obfitymi krwawieniami

Innowacyjny wyrób medyczny pomaga zapobiegać obfitej utracie krwi poprzez poprawę właściwości koagulacyjnych ludzkiego osocza. W rezultacie można by ocalić miliony ludzkich istnień.

Zdrowie

Każdego roku na całym świecie ponad 5 milionów ludzi umiera z powodu rozległego krwotoku. Główną przyczyną tak wysokiej śmiertelności są ograniczone możliwości leczenia krwotoku i związanego z nim obfitego krwawienia. Szacuje się, że przy lepszym leczeniu i kontroli krwawienia 10–20 % pacjentów z krwotokiem mogłoby przeżyć. Według badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatniej dekady kluczem do kontroli krwawienia krwotocznego okazała się poprawa krzepliwości, czyli naturalnego mechanizmu kontroli krwawienia w organizmie. W tym celu w ramach finansowanego ze środków UE projektu ClearPlasma opracowywany jest innowacyjny system filtracji, który leczy obfite krwawienie poprzez poprawę właściwości koagulacyjnych ludzkiego osocza. „Przy pomocy urządzenia ClearPlasma zamierzamy ocalić życie milionów pacjentów z całego świata zmagających się z krwawieniem”, mówi Zeev Dvashi, koordynator projektu ClearPlasma i dyrektor generalny firmy PlasFree, która jest gospodarzem projektu.

Pokonywanie wyzwań

W celu zmniejszenia obfitości krwawienia urządzenie ClearPlasma wspiera hemostazę poprzez zwiększenie krzepliwości, procesu polegającego na przemianie płynnej krwi w skrzep. Hemostaza wykorzystuje skrzepniętą krew do utrzymania w uszkodzonym naczyniu krwionośnym nieskrzepniętej krwi, zatrzymując w ten sposób krwawienie. Urządzenie ClearPlasma usprawnia ten naturalny proces poprzez ekstrakcję plazminogenu, istotnego białka odpowiedzialnego za rozpuszczanie skrzepów krwi. W ramach tego projektu firma PlasFree przeprowadziła walidację niezbędną do wprowadzenia urządzenia na rynek – proces, który nie zawsze był tak prosty, jak przewidywano. Było tak na przykład dlatego, że filtracja osocza może wpływać na inne czynniki krzepnięcia. Naukowcy musieli opracować system filtracji, który mógłby wchłaniać plazminogen, nie wpływając na skład samego osocza. „Poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem, opracowując łącznik, który wiąże plazminogen, nie wpływając na żadne z pozostałych białek”, wyjaśnia Dvashi. Po stworzeniu tego łącznika urządzenie skierowano do badań przedklinicznych na modelach ran u myszy i świń. „Nasze testy przedkliniczne z powodzeniem wykazały, że urządzenie ClearPlasma może zmniejszyć krwawienie o 55 % w porównaniu ze zwykle stosowanym przetaczaniem osocza”, dodaje Dvashi.

Kluczowy gracz

Jak mówi Dvashi, w ciągu niespełna 3 lat w ramach prac rozwojowych urządzenia ClearPlasma od koncepcji udało się przejść do etapu badań klinicznych. Czyni je to kluczowym graczem wśród rozwiązań do kontrolowania rozległego krwotoku. „Jesteśmy dumni z tego, że opracowaliśmy nowe urządzenie, które może poprawić sposób leczenia pacjentów z obfitym krwawieniem przy minimalnej ingerencji w środowisko kliniczne”, podsumowuje Dvashi. „Po zatwierdzeniu urządzenia ClearPlasma do użytku klinicznego wspomoże ono hemostazę, zmniejszy czas trwania i obfitość krwawienia oraz pomoże w ratowaniu ludzkich żyć”. Firma PlasFree prowadzi obecnie badania kliniczne w celu wykazania bezpieczeństwa i skuteczności stosowania urządzenia u pacjentów z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Następnie będzie ubiegać się o przyznanie oznakowania CE i zatwierdzenie przez FDA.

Słowa kluczowe

ClearPlasma, obfite krwawienie, wyrób medyczny, osocze, krwotok, kontrola krwawienia, skrzepy krwi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania