Skip to main content
European Commission logo print header

External Automatic Glaucoma Laser (EAGLE) for the first-line glaucoma treatment: Commercial prototype development and validation

Article Category

Article available in the following languages:

Błyskawiczne leczenie jaskry dla każdego

Jaskra jest nieuleczalną chorobą oczu, która wymaga ciągłej opieki, aby zapobiec pogorszeniu wzroku. Europejscy naukowcy opracowali łatwo dostępną metodę pierwszego rzutu, umożliwiającą laserowe leczenie jaskry w kilka sekund.

Zdrowie icon Zdrowie

Jaskra to choroba przewlekła, która charakteryzuje się postępującym zwyrodnieniem nerwu wzrokowego i która może prowadzić do ślepoty. Progresję choroby zmniejsza się poprzez obniżanie ciśnienia śródgałkowego, którego wzrost wynika z gromadzenia się płynu w oku. W tym celu konieczne jest dożywotnie codzienne podawanie kropli do oczu, a metoda ta stanowi leczenie pierwszego rzutu. Problemem w przypadku tej metody jest jednak nieprzestrzeganie zaleceń lekarza przez pacjentów, dotyczące prawie połowy przypadków.

Szybki zabieg laserowy na jaskrę

W ramach finansowanego przez UE projektu GLAUrious opracowano nieinwazyjną metodę laserowego leczenia, która pozwala opóźnić rozwój jaskry. Chociaż trabekuloplastyka laserowa jest obecnie stosowana jako leczenie drugiego rzutu, nie jest ona dostępna dla wszystkich, ponieważ zabieg musi być wykonywany przez specjalistę i jest zazwyczaj drogi. „Naszym celem było opracowanie zautomatyzowanej procedury leczenia laserowego, która mogłaby być bezpiecznie przeprowadzana przez każdego okulistę, a tym samym stałaby się powszechnie dostępną podstawową metodą leczenia jaskry”, mówi Nathan Congdon, profesor na Queen’s University w Belfaście i koordynator projektu GLAUrious. Urządzenie External Automatic Glaucoma Laser (EAGLE) zostało opracowane przez firmę BELKIN Laser Ltd. i umożliwia zewnętrzne leczenie tkanki utkania beleczkowego, odgrywającego ważną rolę w regulacji ciśnienia w oku. Urządzenie obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego, a do sterowania nim wykorzystywany jest algorytm akwizycji obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz opatentowany system śledzenia ruchów gałki ocznej. Urządzenie EAGLE automatycznie identyfikuje dokładne miejsce wymagające leczenia i po jednym naciśnięciu przycisku automatycznie generuje 100–120 impulsów lasera w czasie krótszym niż 2 sekundy.

Zalety w porównaniu z obecnymi metodami leczenia

Congdon wyjaśnia: „EAGLE może pozwolić na leczenie jaskry u pacjentów, którzy są pozbawieni dostępu do specjalistycznej opieki”. Rozwiązanie EAGLE działa bez kontaktu z okiem, w odróżnieniu od standardowej terapii, w której stosuje się specjalny rodzaj soczewek umieszczanych na powierzchni oka na co najmniej 5 minut. Co ważne, obsługa rozwiązania EAGLE jest łatwa i nie wymaga dużej wiedzy specjalistycznej, dzięki czemu może być ono stosowane przez każdego okulistę. Inaczej niż w przypadku dotychczas używanych urządzeń, które mogą być nieodpowiednie dla pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, rozwiązanie EAGLE może być wykorzystywane do leczenia szerokiego grona pacjentów. Ocena przedkliniczna wyrobu na modelach zwierzęcych potwierdziła jego bezpieczeństwo oraz nie wykazała żadnych zmian w fizjologii oczu. Obecnie urządzenie jest porównywane ze standardowym leczeniem w badaniu klinicznym na Uniwersytecie w Genui we Włoszech, Queen’s University w Belfaście, w brytyjskim Moorfields Eye Hospital oraz w Izraelu. Dane z 6-miesięcznej oceny klinicznej sugerują, że rozwiązanie EAGLE jest tak samo bezpieczne i prawdopodobnie tak samo skuteczne jak standardowa metoda laserowa, jeśli chodzi o zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą. Innowacyjna technologia opracowana w projekcie GLAUrious powinna umożliwić leczenie wszystkich rodzajów jaskry, zwiększając radykalnie liczbę pacjentów objętych terapią, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. „Biorąc pod uwagę, że na jaskrę choruje 64 miliony ludzi, a na świecie jest tylko 6 000 specjalistów od jej leczenia, powszechne zastosowanie urządzenia EAGLE w klinikach i szpitalach powinno stanowić realną nową opcję terapii dla tego schorzenia”, mówi Congdon. Daria Lemann-Blumenthal, dyrektorka generalna BELKIN Laser Ltd, widzi przyszłość urządzenia w następujący sposób: „szybka, łatwa i skuteczna metoda, która poprawi jakość życia milionów pacjentów z jaskrą”.

Słowa kluczowe

GLAUrious, jaskra, EAGLE, leczenie laserowe, okulista

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania