Skip to main content

Better vision after cataract and refractive surgery with photonics technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Symulowanie wyniku operacji oka

Zabieg operacyjny zaćmy nie daje pożądanego wyniku u blisko jednej trzeciej pacjentów. Aby rozwiązać ten problem, twórcy projektu BeVision opracowali przełomową technologię symulacji, która umożliwia pacjentom wypróbowanie różnych rozwiązań optycznych przed przeprowadzeniem operacji.

Zdrowie

U osób w wieku powyżej 45 lat rozwija się dalekowzroczność, przez co tracą zdolność do skupiania wzroku na obiektach znajdujących się blisko nich. Z kolei w późniejszym okresie blisko połowa populacji cierpi na zmętnienie soczewki oka, zwane zaćmą. Każdego roku w Europie miliony pacjentów poddają się operacji wymiany soczewki oka, by wyleczyć zaćmę. Niestety, pomimo licznych dostępnych soczewek śródgałkowych, ostateczny wybór bazuje na wskazaniach ogólnych, nie zaś na potrzebach każdego z pacjentów.

Symulator wizualny pozwoli przewidzieć wynik operacji

Celem finansowanego ze środków UE projektu BeVision jest poprawa skutków operacji zaćmy (zabiegu chirurgii refrakcyjnej) dla każdego pacjenta poprzez nowatorską technologię badania wzroku. „Chcieliśmy zaoferować pacjentom możliwość wyboru najlepszego rozwiązania optycznego dostosowanego do ich potrzeb i doświadczenia z wyprzedzeniem wyniku wizualnego operacji wymiany soczewki”, wyjaśnia koordynator projektu i dyrektor generalny firmy Voptica, Pablo Artal. Partnerzy projektu opracowali symulator wzrokowy VAO (ang. Voptica adaptive optics, adaptacyjna optyka firmy Voptica), pierwsze urządzenie łączące funkcje zaawansowanej optyki, pozwalające dzięki temu uzyskanie obiektywnego opisu i charakterystyki oczu pacjentów. Symulator mierzy aberracje oka i potrafi symulować różne rozwiązania optyczne pozwalające skorygować nieprawidłowości w oku każdego z pacjentów. Dodatkowo urządzenie to mierzy jakość wzroku, ostrość widzenia oraz wrażliwość na kontrast z niespotykaną dotąd precyzją. Symulator VAO wyposażony jest w czujnik czoła fali, aby mierzyć właściwości optyczne oka, a także korektor w formie ciekłokrystalicznego przestrzennego modulatora światła, aby tworzyć różne typy soczewek. W wyniku tego pacjenci widzą różne obrazy poprzez różne wirtualne soczewki, a jednocześnie badany jest ich wzrok. Taką symulację wizualną można dodatkowo spersonalizować, zmieniając warunki wizualne, na przykład odległość czy ciemność, aby odzwierciedlać różne codzienne sytuacje doświadczane przez pacjenta. Co ważne, skraca to czas poświęcony na badanie wzroku o blisko 40 %.

Działanie i zalety VAO

Obecnie, aby przedstawić różne działanie różnych soczewek śródgałkowych, okuliści pokazują pacjentom obrazy, jednak to rozwiązanie nie uwzględnia budowy i funkcjonowania oka danego pacjenta ani też jego reakcji nerwowych. Artal wyjaśnia: „Wyjątkowość rozwiązania VAO polega na tym, że oferuje ono spersonalizowane doświadczenie wizualne i może pomóc spersonalizować leczenie wzroku, co przybliża nas o krok do spersonalizowanej okulistyki”. Symulatory VAO są obecnie dostępne we wiodących szpitalach i na uniwersytetach na całym świecie. Tysiące pacjentów skorzystały już z urządzenia VAO podczas badania wzroku i miały okazję doświadczyć różnych rozwiązań. „Projekt BeVision jest kluczowy, jeśli chodzi o rozwój naszej technologii oraz wprowadzenie modyfikacji technicznych koniecznych dla optymalizacji pracy urządzenia”, podkreśla Artal. Oprócz walidacji symulatora partnerzy projektu opracowali całkowicie nowy typ soczewek śródgałkowych (zwany ArtIOL), przygotowany specjalnie dla urządzenia VAO; przewiduje się, że typ ten umożliwi poprawę widzenia przy różnych odległościach. Dalsze plany obejmują rozwój dwuobiektywowego urządzenia VAO, które umożliwi jednoczesne badanie obojga oczu. Partnerzy rozważają też zaprojektowanie mobilnej wersji VAO, która pomoże rozpowszechnić tę technologię.

Słowa kluczowe

BeVision, VAO, wzrok, zaćma, operacja, soczewki śródgałkowe, optyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania