Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Koniec z rozprzestrzenianiem gatunków inwazyjnych dzięki innowacyjnemu systemowi uzdatniania wody balastowej

Statek nie może pływać bez balastu – w dzisiejszych czasach jego rolę pełni woda. Ale woda balastowa zawiera organizmy i osady, który są transportowane z jednego końca świata na drugi. W odpowiedzi na to wyzwanie zespół unijnego projektu opracował technologię uzdatniania wody, dzięki której można usunąć z niej szkodliwe gatunki inwazyjne przed opróżnieniem zbiorników balastowych w nowym środowisku morskim.

Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko

Naukowcy skupieni wokół finansowanego przez UE projektu IV-BWTS zaprojektowali system zarządzania wodą balastową, który umożliwia usuwanie z niej inwazyjnych gatunków dzięki technologii pasteryzacji. Do uzdatniania wody podczas rejsu wykorzystywane jest ciepło nadmiarowe z silników lub ciepło odpadowe z innych źródeł, co oznacza znaczne oszczędności energii i kosztów operacyjnych. Dodatkowo system działa automatycznie i niezależnie od innych urządzeń na pokładzie.

Innowacyjny system uzdatniania wody balastowej z użyciem ciepła odpadowego

Opracowany w ramach projektu system zarządzania wodą balastową jest wyjątkowy, ponieważ do unieszkodliwiania wszelkich organizmów podróżujących „na gapę” w wodzie balastowej stosowany jest proces pasteryzacji wykorzystujący ciepło odpadowe wytwarzane przez główny silnik statku lub inne źródła ciepła. „System jest przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wymaga stosowania żadnych środków chemicznych, filtrów czy energochłonnych lamp ultrafioletowych”, wyjaśnia Marcus Hummer, dyrektor zarządzający duńskiej firmy Bawat, która specjalizuje się w rozwiązaniach do uzdatniania wody balastowej i która koordynowała projekt. Dzięki pasteryzacji system jest w stanie uzdatniać wodę balastową bez względu na jej jakość i skład, np. zasolenie, mętność czy temperaturę, oraz niezależnie od czasu jej przewożenia w zbiornikach. Co więcej, woda jest neutralizowana już w jednym cyklu roboczym. Kolejną innowacyjną cechą systemu jest to, że bazuje na standardowych urządzeniach na wyposażeniu dzisiejszych statków, np. wymiennikach ciepła i pompach, które są dobrze znane załodze. Ale od konkurencyjnych systemów najbardziej odróżnia go jego zdolność do uzdatniania wody podczas rejsu, dzięki czemu cały proces nie opóźnia obsługi ładunków czy czynności związanych z dostosowaniem masy balastu.

Cel: spełnić wszystkie wymogi związane z uzdatnianiem wody balastowej

Aby zapobiegać przemieszczaniu się inwazyjnych organizmów morskich, wszystkie statki muszą stosować się do wymogów Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską (International Maritime Organization, IMO). Na wodach terytorialnych USA obowiązują dodatkowe zasady wprowadzone przez Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (United States Coast Guard, USCG) – normy dotyczące żywych organizmów w wodzie balastowej statków zrzucanej na wodach terytorialnych USA (Standards for Living Organisms in Ships’ Ballast Water Discharged in U.S. Waters). „Po wodach pływa tysiące statków, których operatorzy i właściciele do 2024 roku (gdy mija ostatni termin wyznaczony przez IMO) będą musieli wdrożyć skuteczne, proste i wydajne rozwiązania”, mówi Hummer. „Większość operatorów poszukuje opłacalnych systemów, które będą posiadały nie tylko homologację typu udzielaną przez IMO, ale także dużo bardziej rygorystyczną homologację typu od USCG. W ten sposób chcą mieć pewność, że technologia działa, a ich statki będą spełniać wszystkie wymogi, zarówno te wynikające z przepisów międzynarodowych, jak i lokalnych. Jeśli dana jednostka pływająca nie posiada homologacji typu od USCG, ponieważ obecnie nie wpływa na wody terytorialne USA, może nie mieć już możliwości prowadzenia działalności w tym regionie w przyszłości”. Partnerzy projektu uzyskali świadectwo homologacji typu dla swojego systemu wydane przez USCG, które jest de facto licencją na prowadzenie działalności na światowym rynku. Oznacza to, że opracowany w ramach projektu system zarządzania wodą balastową jest jednym z pierwszych, który przeszedł testy i uzyskał homologację zgodnie z nowymi, bardziej restrykcyjnymi, obowiązkowymi wymogami Kodeksu dotyczącego homologacji systemów zarządzania wodą balastową opracowanego przez IMO. Homologację typu od IMO otrzymała także technologia zastosowana w systemie. „Nasze rozwiązanie jest jednym z pierwszych, które uzyskało homologację typu zgodnie z nowymi, bardziej restrykcyjnymi wymogami, co jest zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy, jaką włożyliśmy w zaprojektowanie najbardziej zrównoważonego i najprostszego systemu oczyszczania wody na rynku”, podsumowuje Hummer. „Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że nasz produkt spełni ich wszystkie, nawet przyszłe, oczekiwania. Zmieni to sposób, w jaki branża będzie postrzegać uzdatnianie wody balastowej. Homologacja od USCG to z kolei impuls do dalszych działań. Przed nami naprawdę ekscytujący czas”.

Słowa kluczowe

IV-BWTS, woda balastowa, statek, jednostka pływająca, system zarządzania wodą balastową, homologacja typu, gatunki inwazyjne, ciepło odpadowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania