Skip to main content

Developing, piloting and standardising on-tax financing for residential energy efficiency retrofits in European cities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie właścicieli domów w prowadzeniu zrównoważonej renowacji

W ramach inicjatywy EuroPACE przetestowano na szeroką skalę innowacyjny model finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej, który jest obecnie wdrażany w różnych miastach Europy. Ich powodzenie może być kluczem do realizacji celów klimatycznych w Europie.

Energia

Zmodernizowanie domu, tak aby stał się bardziej energooszczędny, bywa niełatwym zadaniem, szczególnie w niepewnych czasach. Właściciel musi wystarać się o kredyt, znaleźć sprawdzonego architekta i wykonawców, a także spożytkować ograniczone środki w taki sposób, aby wystarczyły na całość prac. Jeżeli dodamy do tego nowe wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz masę formalności, to mamy wystarczająco dużo przeszkód, aby zniechęcić nawet najbardziej zmotywowanych właścicieli. Jest jednak nadzieja. Dzięki wsparciu ze środków unijnego projektu EuroPACE (Developing, piloting and standardising on-tax financing for residential energy efficiency retrofits in European cities), konsorcjum siedmiu firm, agencji energetycznych, miast i organizacji non-profit zdigitalizowało cały proces renowacji i przetestowało go w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Olot w Hiszpanii. „Postanowiliśmy pomóc mieszkańcom Olot w renowacji domów. Stworzyliśmy pierwszy program ekologicznej renowacji domów, który łączy w sobie atrakcyjne finansowanie, wsparcie techniczne i inteligentne finansowanie”, wyjaśnia Eduard Puig, dyrektor operacyjny w hiszpańskiej firmie GNE Finance, będącej jednym z partnerów projektu. W projekcie EuroPACE powstały trzy innowacje: nowa metoda pozwalająca na zmobilizowanie zarówno kapitału prywatnego, jak i funduszy publicznych; uproszczony, cyfrowy system kompleksowej renowacji domów, zapewniający wszelkie potrzebne porady i wsparcie techniczne, szkolenie, weryfikację i usługi finansowania; oraz podwójna polityka publiczna. Dzięki tym narzędziom projekt EuroPACE pokonał główne bariery utrudniające renowację domów. Zespół projektu wsparł lokalnych właścicieli domów w wyborze wykonawców, weryfikacji prac i pozyskiwaniu finansowania. W sumie pozyskano około 1,87 mln euro środków na inteligentne domy, poprawę dostępności architektonicznej, energooszczędne okna i drzwi, izolację, ogrzewanie i chłodzenie oraz rozwiązania w zakresie energii odnawialnej. Z programu mogą skorzystać nawet osoby znajdujące się w trudnej sytuacji dzięki mechanizmowi obniżania ryzyka, który pozwala uzyskać przystępne finansowanie nawet w przypadku wysokiego ryzyka kredytowego.

Lokalne strategie dla Europy

Zespół EuroPACE czerpie inspirację z bardzo udanego modelu finansowania PACE wprowadzonego w Stanach Zjednoczonych. „Model ten bazuje na zrozumieniu przez lokalne i stanowe organy państwa, że modernizacja energetyczna jest dobrem publicznym. Podejście to uzasadnia wdrożenie takiego systemu podatkowego, w którym spłata kredytu następuje w drodze podatku”, wyjaśnia David Cannarozzi, dyrektor generalny firmy GNE Finance. „Programy PACE były ponadto rozwiązaniem pionierskim w zakresie włączania firm świadczących usługi energetyczne do procesu sprzedaży, co znacząco pobudziło popyt na remonty domów”. Skopiowanie modelu amerykańskiego nie było jednak wcale takie łatwe. Pomysł zmiany ustawodawstwa podatkowego początkowo nie spotkał się w Europie z entuzjazmem, jednak konsorcjum znalazło w końcu skuteczne rozwiązanie prawne, polegające na włączeniu władz miast w proces spłaty i poboru należności. „Po pierwsze pozwalamy, aby administracja publiczna uczestniczyła w procesie poboru należności w przypadku kredytów zagrożonych oraz spłat zaległych w celu zapewnienia inwestorom odpowiedniej ochrony. Następnie upewniamy się, że finansowanie zostało przekazane na rzecz konkretnej nieruchomości, przekształcając je tym samym w finansowanie aktywów”, mówi Cannarozzi. Po przeprowadzeniu w 28 krajach UE wstępnej analizy prawnej i fiskalnej twórcy projektu wskazali trzy miasta (Lizbonę, Mouscron i Walencję) jako te, w których wdrożenie EuroPACE miałoby największe szanse powodzenia. Uczestnicy projektu znaleźli partnerów i założyli lokalne punkty kompleksowej obsługi. To jednak nie wszystko. Od czasu zakończenia inicjatywy EuroPACE stała się ona inspiracją dla wielu innych projektów UE oraz marką samą w sobie. Jeden z takich programów jest obecnie rozwijany na Balearach, natomiast Barcelona rozpoczęła realizację programu HolaDomus (strona internetowa w języku katalońskim). „Stworzyliśmy zestaw narzędzi, który będzie pomagał podmiotom w opracowywaniu skalowalnych i zintegrowanych modeli renowacji domów”, mówi Puig. Użyteczność zestawu powinna dalece wykraczać poza ramy czasowe projektu EuroPACE. Puig dodaje też: „Nasza spółka spin-off Fundació EuroPACE (strona internetowa w języku katalońskim) działa już w ośmiu kolejnych miastach prowincji Girona i prowadzi rozmowy z regionalnymi władzami w sprawie objęcia zasięgiem całej prowincji”.

Słowa kluczowe

EuroPACE, renowacja, PACE, finansowanie, efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych, klimat

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania