Skip to main content

TrustEE – innovative market based Trust for Energy Efficiency investments in industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne rozwiązanie finansowe na potrzeby inwestycji na średnią skalę w zakresie efektywności energetycznej / energii odnawialnej w przemyśle

Dzięki nowemu rozwiązaniu opracowanemu w ramach projektu TrustEE małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odcięte od dostępu do inwestorów mają teraz szansę na realizację swoich projektów w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej. Platforma zapewnia dostęp do technologii, oceny technicznej i finansowania. Znacznie zmniejsza to ryzyko dla wszystkich zainteresowanych stron.

Energia

Właściciele MŚP chcący zainwestować w niskoemisyjne lub energooszczędne procesy produkcyjne mają zazwyczaj problemy z uzyskaniem wsparcia od inwestorów. Jest to dość powszechne zjawisko. Mimo że technologia ta pozwala zaoszczędzić do 10 % energii i zaspokoić 50 % pozostałego zapotrzebowania ze źródeł odnawialnych (w zależności od technologii), uzyskanie inwestycji osób trzecich nie jest łatwe. Istnieje wiele powodów tego braku entuzjazmu. Bankom i inwestorom brakuje fachowej wiedzy technicznej, koszty transakcji są wysokie, a projekty często nie mają niezbędnych gwarancji kredytowych ani gwarancji uzyskania określonej wydajności. Co gorsza, brak jest zarówno znormalizowanych procedur, jak i norm przemysłowych. „Pomimo dobrze przemyślanego projektu nie udaje się osiągnąć celu w postaci energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Ze względu na brak wiedzy technicznej w zakresie energii odnawialnej / efektywności energetycznej ryzyko jest na ogół oceniane jako zbyt wysokie”, mówi Christoph Brunner, dyrektor generalny firmy AEE INTEC i koordynator projektu TrustEE (Innovative market based Trust for Energy Efficiency investments in industry).

Od oceny do inwestycji

Projekt TrustEE obchodzi te problemy dzięki nowemu, dostosowanemu do potrzeb rozwiązaniu wspierającemu inwestorów. Zamiast zostawiać ich z informacjami, których nie rozumieją, zespół projektu TrustEE zajmuje się całym procesem. Bada on projekty dotyczące efektywności przemysłowej i energii odnawialnej, następnie optymalizuje je poprzez ocenę techniczną, a także oferuje elastyczne możliwości refinansowania. Platformę stworzono specjalnie z myślą o projektach, które Brunner nazywa projektami średniej klasy. Obejmują one projekty, które nie mają dostępu do prawie żadnego zewnętrznego źródła finansowania, charakteryzują się niską efektywnością energetyczną / wydajnością energii odnawialnej i brakiem konkretnej wiedzy fachowej, ale są zaangażowane w dekarbonizację przemysłu. „Jeśli ocena projektu będzie pozytywna, dostanie się on do portfolio TrustEE. Platforma obejmuje już energię cieplną ze źródeł odnawialnych, ciepło procesowe czerpane ze słońca, biomasę i biogaz. Projekty pomp ciepła są już gotowe do realizacji, a wkrótce powstaną zoptymalizowane systemy sterowania fotowoltaiką i inne technologie”, dodaje Brunner. Po raz pierwszy w tym sektorze pojedyncze narzędzie odpowiada za rozwój, ocenę i finansowanie projektów. Proces ten skutkuje znacznym zmniejszeniem ryzyka dla wszystkich zainteresowanych stron: użytkownik końcowy z sektora przemysłu uzyskuje dostęp do rozwiązań niskiego ryzyka w zakresie efektywności energetycznej / energii odnawialnej o niewielkim wpływie na ich bilans; dostawcy technologii mogą forsować swoje rozwiązania i przygotować kapitał na nowe projekty; natomiast inwestorzy ufający „znakowi TrustEE” mogą wreszcie włączyć do swojego portfela atrakcyjne projekty z zakresu efektywności energetycznej / energii odnawialnej. Aby zapewnić sukces komercyjny platformy, we wszystkie fazy projektu zaangażowane były trzy grupy zainteresowanych stron. „Otrzymane od nich informacje zwrotne pozwoliły na stałe udoskonalanie koncepcji TrustEE i obsługę zgłoszonych projektów. Dodatkowo były one zaangażowane w ciągłe testowanie i dalszy rozwój platformy TrustEE”, wyjaśnia Brunner. „Końcowe rozwiązania i wyniki projektu odpowiadają ich potrzebom i jesteśmy przekonani, że nasze podejście przyczyni się znacząco do dekarbonizacji przemysłu”. Konsorcjum pracuje teraz nad komercjalizacją swoich rozwiązań. Narzędzie sekurytyzacyjne projektu TrustEE (które służy do nabywania należności i zamiany je na zielone obligacje i transze oferowane inwestorom na rynkach kapitałowych) jest gotowe do wdrożenia, natomiast rozwiązanie do oceny zostało przeniesione na platformę komercyjną o wartości inwestycyjnej powyżej 10 milionów euro. „Ogólnie rzecz biorąc, TrustEE jest dwukierunkowym podejściem, znormalizowanym sposobem oceny projektów stanowiącym podstawę innowacyjnego finansowania. Wdrożone technologie z zakresu efektywności energetycznej / energii odnawialnej będą w nadchodzących miesiącach stale rozszerzane poza projektem”, podsumowuje Brunner. Plany komercyjne skupią się najpierw w szczególności na Austrii, Niemczech i Szwecji, a następnie zostaną rozszerzone na inne kraje europejskie i państwa trzecie.

Słowa kluczowe

TrustEE, efektywność energetyczna, energia odnawialna, MŚP, inwestycja, finansowanie, sekurytyzacja, zielone obligacje, ocena techniczna, normy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania